Tiếng việt | English

Nà Hang tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

TQĐT - Trước sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn huyện Nà Hang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, do phần lớn các doanh nghiệp của huyện còn nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Cấp ủy, chính quyền huyện Nà Hang đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện đi lên.

Sản xuất giấy đế tại Nhà máy đũa tre, giấy đế và bột giấy Nà Hang,
thuộc Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp Tuyên Quang.

Trên địa bàn huyện hiện có 29 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, huyện Nà Hang đã cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của nhà nước và tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan với doanh nghiệp, công chức, viên chức nhà nước với doanh nhân.

Huyện thực hiện nghiêm túc việc ngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng móc nối trục lợi, gây khó khăn, phiền hà đối với doanh nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Huyện luôn tôn trọng lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp của doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nà Hang cho biết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện tổ chức họp mặt với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện vào ngày 13-10 (ngày doanh nhân Việt Nam) hằng năm để thông báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp.

Năm 2013, UBND huyện Nà Hang đã triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi làm việc với cơ quan có liên quan; khuyến khích doanh nghiệp chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Từ năm 2013 đến nay UBND huyện Nà Hang thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh hỗ trợ một số doanh nghiệp về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như Công ty TNHH Việt Dũng, Công ty TNHH MTV Vĩnh Bình…

Cấp ủy, chính quyền huyện luôn tạo điều kiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gắn với việc khuyến khích doanh nhân đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề mà huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện 47 công trình đầu tư với tổng mức vốn trên 100 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến nông thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái...

Các doanh nghiệp trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện thành công các chương trình, dự án như: bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà lớp học mầm non cho trẻ 5 tuổi, kiên cố hóa lớp học, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư, chương trình 135, xây dựng nông thôn mới…

Anh Ma Thế Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Thế Đạt, thị trấn Nà Hang cho biết, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính. Khi có thủ tục liên quan đến các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện chủ động giúp đỡ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các trình tự làm thủ tục, tránh mất thời gian, ùn tắc tiến độ; các thủ tục về vốn vay giúp doanh nghiệp hoạt động cũng được thực hiện nhanh gọn.

Thông qua sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, công ty và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của các doanh nhân đối với đời sống, xã hội. Từ đó có nhiều đóng góp xây dựng hạ tầng và sự phát triển kinh tế - xã hội cho huyện, chủ động đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là trong tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn như hiện nay.         

Bài, ảnh: Quý Khang

Tin cùng chuyên mục