Tiếng việt | English

Na Hang thăm hỏi, tặng quà giáo dân

- Các cơ quan, ban, ngành huyện Na Hang vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà các điểm nhóm đạo Tin lành, Công giáo nhân dịp lễ Noel năm 2019.


Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện Na Hang thăm hỏi, tặng quà điểm nhóm đạo tin lành Hồng Ba, xã Hồng Thái.

Các cơ quan, ban, ngành đã tặng quà 7 điểm, nhóm sinh hoạt đạo Tin lành tại các xã Sơn Phú, Hồng Thái, Khâu Tinh, Thượng Nông, Yên Hoa, Đà Vị và nhóm đạo Công giáo tại thị trấn Na Hang. Đồng thời, động viên các chức sắc, tín đồ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục