Tiếng việt | English

Nà Hang xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, vì dân

TQĐT - Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì dân, huyện Nà Hang đang nỗ lực thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Huyện xác định nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ, chuyên viên UBND huyện Nà Hang làm việc tại bộ phận "Một cửa".

Đồng chí Chẩu Xuân Khoanh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, huyện chú trọng cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Huyện đã tổ chức phân loại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện gồm 13 cơ quan chuyên môn và 5 đơn vị sự nghiệp; phân loại đơn vị hành chính cấp xã gồm 11 xã, 1 thị trấn theo điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính của UBND tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền cho 1.641 người là lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thông tin tuyên truyền những quy định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến các tổ chức, cá nhân.

Từ đầu năm đến nay các cơ quan, đơn vị cấp huyện đã tiếp nhận 647 việc liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết xong 100% các việc; cấp xã, thị trấn tiếp nhận 7.981 việc, đã giải quyết xong 100% việc. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc niêm yết trình tự, thủ tục, quy trình giải quyết, lệ phí, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết tại các cơ quan chuyên môn và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại huyện.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để khắc phục và kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp.

Anh Nguyễn Văn Thìn, tổ 4 thị trấn Nà Hang cho biết, hiện nay đến trụ sở UBND thị trấn làm các thủ tục hành chính khá nhanh và thuận tiện. Tại bộ phận “Một cửa”, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, bao gồm hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, chi phí giải quyết thủ tục theo quy định của Nhà nước giúp người dân nắm rõ hơn về quy trình liên quan đến các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính chưa được giải quyết ngay, cán bộ tại bộ phận “Một cửa” có giấy hẹn, các phản ánh khiếu nại của người dân được cán bộ kịp thời tiếp thu.

Hiện đại hóa nền hành chính, các cơ quan, đơn vị của huyện Nà Hang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công việc. Trụ sở làm việc của HĐND, UBND huyện đã lắp đặt và sử dụng mạng internet, mạng nội bộ. Huyện tiếp tục đưa việc khai thác, sử dụng hệ điều hành tác nghiệp, Trang thông tin điện tử của huyện và thử nghiệm hệ thống họp trực tuyến; đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9002: 2008 trong cơ quan hành chính. Hiện nay, toàn huyện có 98% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trao đổi công việc.

Thực hiện hiệu quả việc hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn huyện Nà Hang đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Quý Khang

Tin cùng chuyên mục