Tiếng việt | English

Nà Hang chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

TQĐT - Vụ xuân năm nay, Nà Hang gieo cấy 650 ha lúa. Trong đó lúa lai 251 ha, lúa thuần 399 ha, 1.105 ha ngô, 86 ha lạc, 32 ha đậu tương. Một số xã ...

Nà Hang triển khai tốt công tác bầu cử

TQĐT - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, ...

Nà Hang sôi nổi thi đua từ đầu năm

TQĐT - Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm, ngay từ những ngày đầu năm 2016, cấp ủy, chính quyền huyện Nà Hang đã phát động các ...

Tin xem nhiều