Tiếng việt | English

Tuổi trẻ Na Hang chung tay xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Để tuổi trẻ Na Hang thực sự trở thành lực lượng xung kích trong xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn đã xây dựng Đề án “Tuổi trẻ Na Hang chung tay xây dựng nông thôn mới”.

100% cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới, đăng ký và đảm nhận công trình, phần việc thanh niên như: Tham gia làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, làm nhà bán trú cho em học sinh, hỗ trợ làm nhà mới cho hộ nghèo, tu sửa, xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa thôn gắn với sân chơi thể thao;... Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế và học tập… 


Đoàn Thanh niên xã Hồng Thái hỗ trợ gia đình chính sách xây dựng 3 công
trình vệ sinh tại thôn Khuổi Phầy.

Qua đó, mỗi đoàn viên thanh niên đều tình nguyện, đi đầu tham gia thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới. Từ năm 2012 đến nay, Huyện đoàn đã thành lập và duy trì hàng trăm mô hình phát triển kinh tế thanh niên, tổ chức xây dựng gần 300 công trình thanh niên cấp huyện và công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năng Khả là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành nông thôn mới năm 2015. Để có được thành công đó thì Đoàn Thanh niên xã Năng Khả là một trong những lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đoàn thanh niên đã xung kích tham gia hàng ngàn ngày công làm đường bê tông nông thôn, vận chuyển vật liệu xây dựng lớp học mầm non, giúp hộ nghèo làm nhà... Hàng tháng đoàn viên tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phối hợp xây dựng được 10 nhà văn hóa, sửa chữa làm mới hàng chục km đường giao thông nông thôn; xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài trên 1.500 m. Trong công tác khuyến khích, động viên ĐVTN ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Đoàn Thanh niên xã Năng Khả đã xây dựng và duy trì 15 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Tiêu biểu như mô hình kinh doanh tổng hợp anh Ma Văn Liễn, đoàn viên Chi đoàn thôn Nà Kham có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; mô hình nuôi dê thương phẩm của anh Ma Văn Kết, đoàn viên Chi đoàn thôn Nà Kham thu nhập 90 triệu đồng/năm, mô hình nuôi trâu của anh La Văn Trình, đoàn viên Chi đoàn thôn Nà Chác có thu nhập trên 150 triệu đồng/năm...

Đánh giá về vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Chủng, Bí thư Đảng ủy Năng Khả cho biết, ngay sau khi xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nhưng việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí vẫn là nhiệm vụ hết sức khó khăn đòi hỏi các tổ chức chính trị - xã hội trong xã phải tiếp tục nỗ lực thực hiện. Vì vậy, Đoàn thanh niên vẫn góp phần quan trọng cùng với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ như: Cải tạo, nâng cấp, làm mới đường giao thông nội đồng, kênh mương hóa bê tông bằng cấu kiện đúc sẵn, thực hiện mô hình “thắp sáng đường quê”, chỉnh trang, vệ sinh môi trường…

Bí thư Huyện đoàn Na Hang Phạm Tiến Sỹ cho biết, trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng Đề án “Tuổi trẻ Na Hang chung tay xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng tổ chức đoàn, đội vững mạnh, xóa đói, giảm nghèo. Mục tiêu trọng tâm thời gian tới là phối hợp với Đoàn thanh niên các xã chuẩn bị về đích nông thôn mới như Hồng Thái (2019), Thanh Tương (2020) tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã được cấp ủy, chính quyền giao.    

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục