Tiếng việt | English

Đại hội điểm Đoàn xã Thượng Ấm lần thứ XXIV

TQĐT - Ngày 5 và 6-1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thượng Ấm (Sơn Dương) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

BCH Đoàn xã Thượng Ấm khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022 (Sơn Dương) ra mắt Đại hội.

Đây là đại hội điểm cấp cơ sở do BCH Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức, bầu trực tiếp Bí thư Đoàn xã. Dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Tỉnh đoàn; lãnh đạo các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc; bí thư các đoàn xã, chi đoàn cơ sở làm điểm đại hội cấp cơ sở trực thuộc huyện, thành đoàn; 60 đại biểu là đoàn viên ưu tú, đại diện cho 185 đoàn viên trên địa bàn xã. 

Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn xã Thượng Ấm đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đoàn xã xây dựng mới 12 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên; kết nạp 168 đoàn viên, vượt 24,4% mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XXIII đề ra. 

Nhiệm kỳ mới, Đoàn xã xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; 100% chi đoàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp. 100% chi đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”; tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt từ 79% trở lên, kết nạp 180 đoàn viên mới, trao 180 Thẻ Đoàn; giới thiệu 70 đoàn viên ưu tú cho Đảng...

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đoàn xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu trực tiếp Bí thư Đoàn xã. Đồng chí Trần Ngọc Mận tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn xã; bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên.

Sau đại hội, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã chủ trì rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm. Qua đánh giá, công tác chuẩn bị đại hội chu đáo, Đoàn Chủ tịch điều hành theo đúng chương trình, xử lý linh hoạt các tình huống; nhân sự bầu vào BCH Đoàn xã khóa mới đảm bảo đúng yêu cầu về độ tuổi, trình độ; quy trình bầu cử BCH và Bí thư Đoàn xã đảm bảo đúng nguyên tắc trình tự, Điều lệ Đoàn. Sau Đại hội điểm, 11 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc sẽ chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, hoàn thành trong quý 1-2017.                      

 Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục