Tiếng việt | English

Địa điểm Văn phòng Hội đồng Quốc phòng tối cao được xếp hạng di tích Quốc gia

TQĐT - Ngày 13-11, tại Nhà văn hóa xã Hợp Thành (Sơn Dương), UBND huyện Sơn Dương phối hợp với Bảo Tàng tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia, di tích lịch sử địa điểm Văn phòng Hội đồng Quốc phòng tối cao (năm 1949), thôn Làng Sảo.

Lãnh đạo Huyện ủy Sơn Dương trao Bằng di tích Quốc gia Địa điểm Văn phòng Hội đồng
Quốc phòng tối cao (1949) cho xã Hợp Thành. 

Tháng 4-1949, Văn phòng Hội đồng Quốc phòng tối cao đã ở và làm việc tại Làng Sảo. Từ ngày 20 đến 28-4 đã diễn ra Hội nghị Kháng chiến Hành chính toàn quốc lần thứ 2, Hội nghị do Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến thay mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Sau hội nghị, nhân dân đã hiểu và nắm rõ hơn về tình hình thế giới, tình hình Việt Nam cũng như nhiệm vụ mới của cách mạng. Cùng với các cơ quan, bộ, ban, ngành khác của Đảng, Chính phủ, Văn phòng Hội đồng Quốc phòng tối cao đã góp một phần không nhỏ vào chiến công vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đến cuối năm 1949, Văn phòng Hội đồng Quốc phòng tối cao sáp nhập vào Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ để phù hợp với điều kiện trong kháng chiến, được đặt tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên. Di tích có giá trị to lớn trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay và mai sau.                                                                      

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục