Tiếng việt | English

Hiệu quả chính sách dân tộc ở Sơn Dương

- Sơn Dương có 6 xã và 85 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 với 19 dân tộc thiểu số, chiếm 45,7% dân số toàn huyện. Vì vậy, huyện xác định thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc để giúp đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, đoàn kết các dân tộc một lòng vững tin theo Đảng, Nhà nước.

Đường bê tông thôn Đình Chung xã Phúc Ứng (Sơn Dương) được xây dựng
từ nguồn vốn Chương trình 135.

Thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2014-2019 huyện đã được hỗ trợ trên 99 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, nhà lớp học, hỗ trợ phát triển sản xuất. Nguồn vốn Chương trình 135 đã hỗ trợ trên 19 tỷ đồng mua trâu, bò, lợn, dê sinh sản, trồng chè giống mới, mua máy nông nghiệp, hỗ trợ làm chuồng trại, đào tạo tập huấn cộng đồng cho xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Xã Trung Yên có hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số, 6/7 thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Bà Hoàng Thị Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ nguồn vốn Chương trình 135 giúp xã đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi để các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2018 giảm xuống còn 45%. Từ năm 2016 đến nay, Trung Yên được đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng từ vốn chương trình 135 cho 6 công trình thiết yếu, trong đó thôn Yên Thượng được đầu tư xây dựng 2 công trình với tổng số vốn hơn 1 tỷ đồng.

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Thượng xã Phúc Ứng (Sơn Dương) được xây dựng
từ nguồn vốn Chương trình 135

Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của Chương trình 135, xã tập trung hỗ trợ trồng mới và cải tạo hơn 10 ha chè cành năng suất cao; đầu tư hỗ trợ hàng trăm máy móc, con giống... cho người dân. Gia đình bà Trần Thị Lơ, thôn Yên Thượng là một trong những hộ thoát nghèo bền vững nhờ mô hình trồng chè. Trước đây, cuộc sống khó khăn, thu nhập chỉ trông vào 5 sào đất đồi trồng sắn lâu năm đã kém hiệu quả, từ nguồn vốn của chương trình 135, gia đình bà được hỗ trợ hơn 29.000 bầu chè cành trồng trên toàn bộ diện tích đất đồi. Đến nay 5 sào chè của gia đình bà đã cho thu nhập ổn định, mỗi năm thu lãi 50 triệu đồng. Năm 2017, gia đình bà đã được công nhận thoát nghèo.

Bên cạnh thực hiện Chương trình 135, huyện thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Có 7 hộ được hỗ trợ đất ở, 252 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, đầu tư 4 công trình nước sinh hoạt tập trung. Các hộ nghèo vùng khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, cấp lúa, ngô giống trị giá trên 8 tỷ đồng. Đồng thời, huyện đẩy mạnh thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã lập hồ sơ cho 382 hộ vay vốn phát triển sản xuất với số tiền 2,4 tỷ đồng.

Người dân xã Lương Thiện phát triển cây mía từ nguồn hỗ trợ sản xuất Chương trình 135.

Một trong những chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số được huyện Sơn Dương thực hiện tốt đó là chính sách về giáo dục và đào tạo. Giai đoạn 2014 -2019, toàn huyện có trên 71 nghìn học sinh được miễn, giảm học phí; hơn 65 nghìn học sinh được hỗ trợ chi phí học tập với trên 35,4 tỷ đồng; 6.790 học sinh được hỗ trợ gạo với  trên 2,8 tỷ đồng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực; hệ thống y tế được củng cố và hoàn thiện từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, mở ra cơ hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Các giải pháp lao động, việc làm được triển khai khá đồng bộ, trong những năm qua có trên 26 nghìn lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%.

Thực hiện hiệu quả chính sách dân dân tộc đã giúp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng 135 của huyện Sơn Dương giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục