Tiếng việt | English

Huyện ủy Sơn Dương Khắc phục hạn chế sau kiểm điểm

TQĐT - Những năm gần đây, Huyện ủy Sơn Dương đặc biệt chú trọng đến việc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của các tổ chức cơ sở đảng đi đôi với các giải pháp khắc phục. Nhờ đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tạo được niềm tin với nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hào Phú (Sơn Dương) thăm mô hình
chăn nuôi theo hướng trang trại của hộ anh Nguyễn Văn Đại, thôn Thắng Lợi.

Căn cứ kết quả kiểm điểm công tác năm của các chi bộ, đảng bộ và các cuộc kiểm tra, giám sát thực tiễn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ ra những tồn tại yếu kém, hạn chế trong các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời chỉ đạo, gợi ý những nội dung cần khắc phục, trong đó yêu cầu các chi bộ, đảng bộ tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; công tác phát triển đảng viên, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đảng bộ xã Hào Phú là một trong những đảng bộ khắc phục tốt những yếu kém, hạn chế. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sau kiểm điểm, Đảng bộ thấy rõ những hạn chế còn tồn tại như công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa toàn diện. Còn có chi bộ sinh hoạt sơ sài. Công tác điều hành của chính quyền đôi lúc còn thiếu quyết liệt, còn thụ động trong thực hiện các chương trình lớn của xã như giải phóng mặt bằng, làm đường bê tông nông thôn. Công tác quản lý đất đai vẫn chưa thực sự chặt chẽ, việc giải quyết đơn thư có lúc còn chậm.

Trước tình hình này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch về khắc phục những hạn chế, yếu kém. Cuối 2014, những hạn chế căn bản được khắc phục, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được thực hiện thường xuyên gắn với từng chuyên đề học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ. Các chi bộ trực thuộc đã được chấn chỉnh về nguyên tắc sinh hoạt chi bộ định kỳ theo nội dung Hướng dẫn 04-HD/TU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nội dung họp đã đi vào trọng điểm, có thảo luận, kết luận, các đồng chí cấp ủy viên phụ trách tham gia dự họp với chi bộ. 

Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chính quyền tăng cường công tác quản lý đất đai, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm Luật Đất đai; phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Kết thúc năm 2015, qua kiểm điểm vẫn còn tồn tại việc giải quyết đơn thư của người dân. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục, trong đó tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chủ động tìm hiểu vướng mắc của người dân theo đơn thư về báo cáo cấp ủy để có hướng giải quyết thỏa đáng, gắn công việc, nhiệm vụ với đánh giá cuối năm của cán bộ, đảng viên. Vì thế, năm 2016, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch.  

Ở Đảng bộ xã Tú Thịnh, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đã được ngăn chặn kịp thời. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sau kiểm điểm công tác Đảng năm 2015, Đảng ủy xác định những mặt còn hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể từng việc, đồng thời xác định những việc cần làm ngay như quyết liệt cụ thể hóa đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; lãnh đạo xử lý những đơn thư tồn đọng kéo dài về lĩnh vực đất đai, đồng thời phải xử lý ngay những trường hợp phát sinh.

Thực hiện giám sát thường xuyên, kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có vi phạm để kịp thời chấn chỉnh. Kết thúc năm 2016, xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, điển hình như xây dựng xong 3 nhà văn hóa thôn bản, bê tông hóa 2.300 mét đường bê tông nội đồng; thực hiện 100 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; kết nạp được 9 đảng viên…

Từ năm 2015 đến nay, Huyện ủy đã luân chuyển 4 cán bộ từ cơ sở về huyện, từ huyện đi cơ sở; phân công huyện ủy viên phụ trách xã; đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy viên cấp huyện. Đội ngũ này thường xuyên trao đổi với đảng ủy xã về phương pháp, cách thức làm việc và hướng dẫn xử lý những vướng mắc nảy sinh tại địa phương. Với cách làm trên, nhiều đảng bộ ở cơ sở đã giải quyết tốt vấn đề còn tồn đọng.

Đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Dương nhìn nhận: Việc củng cố, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã giúp các tổ chức Đảng nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có chuyển biến trong thực hiện các phong trào thi đua. Từ đó nhân dân tin tưởng vào cán bộ, đảng viên. Năm 2017, huyện sẽ tập trung cao cho công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, coi đó là nội dung quan trọng trong chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.            

 Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục