Tiếng việt | English

Sơn Dương công bố Quyết định điều động công an chính quy về xã

- Ngày 25-2, Công an huyện Sơn Dương tổ chức công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương trao Quyết định cho các chiến sỹ công an chính quy về đảm chức danh công an xã.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện đã trao Quyết định điều động cho 28 công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an 12 xã trên địa bàn huyện.

Tính đến nay, Công an huyện đã điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã, công an viên của 17 xã, thị trấn, đạt trên 54% kế hoạch. Huyện phấn đấu đến hết tháng 3-2020 hoàn thành. Việc đưa công an chính quy về phụ trách địa bàn xã góp phần nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục