Tiếng việt | English

Sơn Dương đón trên 150 nghìn lượt khách du lịch

TQOL - Hết quý I năm 2019, huyện Sơn Dương đã đón trên 150 nghìn lượt khách du lịch, đạt trên 20% kế hoạch năm; thu phí từ tham quan, du lịch đạt 182 triệu đồng.

Trong năm 2019, huyện phấn đấu thu hút 738 nghìn lượt khách du lịch. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin Điện tử của huyện; tiếp tục chỉnh trang các dịch vụ phục vụ du khách tại Tân Trào và thị trấn Sơn Dương; quản lý và khai thác có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Tân Trào...                    

Anh Chung

Tin cùng chuyên mục