Tiếng việt | English

Sơn Dương quản lý 31 người nước ngoài để phòng, chống Covid-19

- Theo Công an huyện Sơn Dương, từ ngày 1-2 đến 9-3, toàn huyện có 31 lượt người nước ngoài đến địa phương.


Đội tổng hợp Công an huyện Sơn Dương theo dõi hồ sơ quản lý người nước ngoài trên địa bàn huyện. 

Công an huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các xã, thị trấn có biện pháp quản lý, giám sát, kiểm tra y tế, cách ly tại địa phương đối với số công dân, người nước ngoài, Việt kiều đến địa phương, đặc biệt từ các vùng có dịch bệnh Covid - 19. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ an ninh thông tin trên mạng internet, đặc biệt là thông tin về dịch bệnh Covid-19. 

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục