Tiếng việt | English

Sơn Dương sẵn sàng sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

- Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền 4 xã thuộc huyện Sơn Dương đã tích cực triển khai các hoạt động từ lập đề án, lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp... Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành việc sắp xếp ở các đơn vị.

Cán bộ bộ phận “một cửa” xã Lâm Xuyên (Sơn Dương) hướng dẫn người dân
tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết công khai.

Theo đề án sáp nhập, huyện Sơn Dương có 2 xã là xã Sầm Dương, Thanh Phát thiếu cả về quy mô dân số và diện tích. Theo đó, huyện sẽ sáp nhập xã Tuân Lộ và Thanh Phát thành xã Tân Thanh; sáp nhập xã Lâm Xuyên và xã Sầm Dương thành xã Trường Sinh. Mục tiêu sau khi sáp nhập các đơn vị trên sẽ bảo đảm về quy mô diện tích, dân số và phát triển hạ tầng. Đặc biệt, phải được hơn 50% toàn thể cử tri tại đơn vị hành chính cấp xã liên quan nhất trí. 

UBND xã Lâm Xuyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính xã chưa đạt chuẩn giai đoạn 2019 - 2021. Trong kế hoạch, UBND xã Lâm Xuyên đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và giao trách nhiệm cho từng bộ phận triển khai thực hiện. Các nội dung được triển khai cụ thể như: Lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở xã và thôn; tuyên truyền việc lấy ý kiến cử tri thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã, tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri.

Chủ tịch UBND xã Lâm Xuyên Dương Thị Phương Nhung cho biết: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, xã Lâm Xuyên xác định trước hết lãnh đạo, cán bộ, công chức xã phải là người hiểu rõ, đồng thuận về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, từ đó tuyên truyền, giải thích cho người dân. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trên 96% cử tri ở các thôn đã đồng ý với phương án sắp xếp và lấy tên xã là Trường Sinh. Ông Vũ Ngọc Trụ, thôn Phú Thọ 1 xã Lâm Xuyên, cho biết: Trước đây, xã Lâm Xuyên và Sầm Dương là một tách ra, giờ sáp nhập lại chúng tôi hoàn toàn nhất trí bởi người dân vẫn thường xuyên giao lưu về mọi lĩnh vực. 

Phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tác động trực tiếp tới quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương nơi sáp nhập. Chính vì thế, cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, yếu tố đồng thuận, ủng hộ của cán bộ đảng viên, nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện sáp nhập, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xã Tuân Lộ đã tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua hệ thống loa phát thanh, các cuộc họp tại khu dân cư.

Ông Nguyễn Danh Đoan, Chủ tịch UBND xã Tuân Lộ cho biết: “Chúng tôi đã kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của người dân liên quan đến hoạt động của các xã sau sáp nhập, tạo tâm lý yên tâm, vì thế trên 93% cử tri ở các thôn đã đồng thuận việc sáp nhập”. Ông Đàm Đức Hạnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Quang cho biết: Với tinh thần công khai, dân chủ trong thông tin, mọi người dân đã nắm bắt được chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và đồng thuận với phương án thực hiện của tỉnh và của huyện. Chị Nịnh Thị Hà ở xã Tuân Lộ chia sẻ: “Chúng tôi ở Tuân Lộ chủ yếu là đồng bào Cao Lan, nên việc sáp nhập Thanh Phát cũng thuận về văn hóa, tín ngưỡng. Cùng chung cánh đồng, ruộng đất, cùng nền văn hóa sẽ giúp chúng tôi được giao lưu, học hỏi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”. 

Xã Thanh Phát có 89% người dân trong xã đồng ý phương án sáp nhập. Anh Dương Việt Hùng, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Lục Liêu cho biết, đa số người dân sau khi được phổ biến, tuyên truyền đã nắm bắt rõ chủ trương sáp nhập xã và đều đồng tình với chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra. Tuy nhiên, vấn đề mà chúng tôi mong muốn là làm sao sau khi sáp nhập, các cơ quan chức năng tạo điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính thay đổi thông tin trên các loại giấy tờ.

Hiện nay, các điều kiện về sáp nhập địa giới hành chính cấp xã của huyện Sơn Dương đã xong tất cả các bước, chỉ còn chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt sẽ triển khai thực hiện.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục