Tiếng việt | English

Sơn Dương thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông dân

- Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Sơn Dương đã đổi mới nội dung hoạt động, tập trung tham gia vào những việc mới, việc khó, vận động hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Với 26 nghìn hội viên nông dân sinh hoạt ở 400 chi hội, Quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành kênh tín dụng hữu hiệu hỗ trợ vốn ưu đãi cho nông dân, trước hết là nông dân nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và vươn lên làm giàu, từng bước tham gia vào thực hiện quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân huyện hiện có tổng số tiền quỹ hỗ trợ nông dân trên 3,9 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này Hội đã xây dựng được 12 dự án về chăn nuôi trâu, lợn sinh sản, thâm canh cây chè, nuôi ong lấy mật... cho 133 hộ hội viên nông dân, trong kỳ đã luân chuyển được 20 lượt dự án cho nông dân vay phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thực hiện dự án vay bò trả bê tại 3 xã Trung Yên, Lương Thiện, Tân Trào. Số bò ban đầu được vay là 258 con, đến nay đàn bò đã sinh sản và phát triển thêm 820 con bê, luân chuyển cho 678 hộ vay.


Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Sơn Dương kiểm tra đàn bò của gia đình chị
Chu Thị Nhuận, thôn Thia, xã Tân Trào.

Năm 2013, xã Tân Trào được Trung ương hỗ trợ 200 con bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay theo hình thức “vay bò trả bê”. Sau 6 năm thực hiện, Hội Nông dân xã Tân Trào đã thực hiện luân chuyển  được 464 lượt hộ. Số bê con sinh sản ra được hơn 500 con. Từ những con bò được vay, đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Với  chương trình “vay bò trả bê” thực sự là điểm tựa giúp nông dân vươn lên. Điển hình như gia đình chị Chu Thị Nhuận, thôn Thia, xã Tân Trào được hỗ trợ 1 con bò sinh sản theo chương trình này. Nhờ chăm sóc tốt, bò năm nào cũng sinh sản, đến nay đã sinh sản được 4 con bê con, chị Nhuận đã trả được 1 con bê luân chuyển cho hộ khác trong xã và tiếp tục nhân đàn trên số bò hiện có của gia đình. 

Đồng hành với người nông dân, Hội Nông dân huyện đã tổ chức mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân bằng việc tham gia quản lý ủy thác nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT với tổng nguồn vốn ủy thác trên 452 tỷ đồng cho 8.706 hộ vay. Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Trung tâm hỗ trợ việc làm Hội Nông dân tỉnh, Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cung ứng phân bón trả chậm cho hộ sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở được gần 200 lớp đào tạo cho 6.697 học viên là lao động nông thôn. Hội cũng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ việc làm của Hội Nông dân tỉnh mở 5 lớp đào tạo nghề cho 170 lao động nông thôn. Các ngành nghề được đào tạo chủ yếu là chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng nấm, sửa chữa máy nông nghiệp, điện dân dụng, chuyển giao tiến bộ KHKT trong sản xuất, chăn nuôi các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được duy trì và phát triển, tập trung vào các ngành nghề như kinh doanh dịch vụ, mô hình VAC, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng trọt... Số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp của huyện hiện có 7.780 hộ; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 33 triệu đồng/người/năm. Thu nhập của người nông dân hiện nay gấp 2 đến 3 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,31%. 

Từ việc hỗ trợ hiệu quả nông dân tham gia phát triển kinh tế, Hội Nông dân các cấp cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, nông dân đã đóng vai trò chủ thể trong việc đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở hạ tầng làm đường bê tông nông thôn, kênh mương bê tông, nhà văn hóa gắn với sân thể thao, làm 3 công trình hợp vệ sinh. Từ năm 2013 đến năm 2018 toàn huyện đã xây dựng được 1.476 bể biogas hỗ trợ theo Quyết định 30 của UBND tỉnh, ngoài ra nhân dân tự đầu tư lắp đặt trên 4 nghìn hầm bể Biogas. Hội viên nông dân các cấp đã đóng góp trên 59 tỷ đồng, chiếm trên 10% tổng đầu tư kinh phí xây dựng nông thôn mới của huyện.           

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục