Sơn Dương xây dựng đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới

TQOL - Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Sơn Dương đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở các xã nông thôn mới. 

Bà Phạm Thị Nhị Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, đến nay toàn huyện có 5 xã về đích xây dựng nông thôn mới gồm: Đại Phú, Hồng Lạc, Ninh Lai, Tân Trào và Sơn Nam. Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã nông thôn mới là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển, cấp ủy, chính quyền các xã nông thôn mới luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, UBND huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến xã phát động nhiều phong trào thi đua như: Xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, thôn, bản văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng…


Một buổi sinh hoạt của CLB hát Soọng cô xã Sơn Nam (Sơn Dương). 

Ông Dương Chí Thành, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Nam cho biết: xã có 2.517 hộ với 10.035 nhân khẩu, sinh sống tại 24 thôn. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Xã còn lồng ghép các nội dung, tiêu chí của phong trào gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng từ xã đến các thôn ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Hiện toàn xã có trên 60% số hộ gia đình khá, giàu; thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 7,2%. Xã có 1 CLB hát Soọng cô, 24 đội bóng chuyền hơi ở các thôn. Qua bình xét năm 2018, xã có 93% số hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa, 20 thôn đạt Thôn văn hóa; xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, tỷ lệ gia đình đạt Gia đình văn hóa ở các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 8.780 hộ, chiếm trên 90%; có 73 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa, chiếm 83%. Việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống được cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm. Nhiều câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa được thành lập như: CLB hát Soọng cô xã Sơn Nam, Thiện Kế, Ninh Lai; CLB hát Then, đàn Tính xã Tân Trào… Ông Lục Văn Bảy, Chủ nhiệm CLB hát Soọng cô xã Ninh Lai nói, CLB được thành lập năm 2009 với gần 60 thành viên ở mọi lứa tuổi, nhằm giữ gìn những bản sắc văn hóa và làn điệu của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Thông qua lời ca, tiếng hát, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng đã đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. 

Bên cạnh đó, từ phong trào “Người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến”  đã có nhiều gương điển hình phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại những xã nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã xuống còn 3 - 7%. Điển hình như: Ông Hoàng Văn Quang, thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào phát triển mô hình chăn nuôi lợn, gà, máy xay xát và trồng lúa, mỗi năm thu lãi trên 150 triệu đồng; anh Nguyễn Mạnh Hưng, thôn Xóm Hồ, xã Hồng Lạc, phát triển mô hình chăn nuôi gà thịt và trồng rừng, mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng...

Năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 2 xã Vĩnh Lợi và Cấp Tiến về đích xây dựng nông thôn mới. Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả, Ban chỉ đạo Phong trào cấp huyện, xã tiếp tục triển khai các phong trào, hoạt động cụ thể đến từng thôn, bản, hộ gia đình. Đồng thời, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.                   

Bài, ảnh: Minh Thủy 

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục