Tiếng việt | English

Thị trấn Sơn Dương chuẩn bị chu đáo cho đại hội điểm

- Đảng bộ thị trấn Sơn Dương được Đảng bộ huyện Sơn Dương lựa chọn tiến hành đại hội điểm. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được Đảng bộ thị trấn đẩy nhanh tiến độ, phát huy trí tuệ tập thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Để Đại hội diễn ra theo đúng thời gian dự kiến là đầu tháng 4-2020, ngay từ quý IV-2019, Đảng ủy thị trấn Sơn Dương đã ban hành kế hoạch chi tiết, đồng thời tổ chức các cuộc họp nhằm quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Đỗ Xuân Phúc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Dương phấn khởi cho biết: 17/18 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ đã hoàn thành. Đặc biệt một số chỉ tiêu như: Thương mại, dịch vụ đến năm 2019 đạt 700 tỷ đồng/560 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 400 tỷ đồng, đạt 100%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 80 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 4,7 tỷ đồng, đạt 125%... Đây là tiền đề quan trọng để thị trấn xây dựng mục tiêu nghị quyết, chương trình hành động phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Cán bộ Đảng ủy thị trấn Sơn Dương và lãnh đạo Chi bộ Tân Thịnh 
kiểm tra cơ sở vật chất trước khi đại hội chi bộ điểm.

Hiện nay, Đảng ủy thị trấn đang tiến hành thực hiện công tác xây dựng văn kiện Đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá rõ ưu, nhược điểm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ, xác định các mục tiêu, phương hướng cơ bản cho nhiệm kỳ tới. 

Cùng với đó, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo các chi bộ tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch. Một trong những nội dung được Đảng ủy thị trấn đặc biệt quan tâm đó là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, cơ cấu nhân sự trong Ban Chấp hành dự kiến ở độ tuổi trung bình 42, tỷ lệ nữ chiếm 30%; tuổi dưới 40 là 30% và 30% là nhân sự mới. Đối với nhân sự dưới chi bộ, căn cứ vào hướng dẫn của Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn đã quán triệt tới các chi bộ, yêu cầu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, số lượng theo quy định. 

Chi bộ Tân Thịnh là đơn vị được Đảng ủy thị trấn Sơn Dương chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đồng chí Phan Văn Vượng, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ có 46 đảng viên (đảng viên miễn sinh hoạt là 17 đồng chí). Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến nay, tổ dân phố đã bê tông hóa 100% tuyến đường, nhà văn hóa được xây dựng với trị giá trên 450 triệu đồng; chỉ còn 1 hộ nghèo, chiếm 0,84%. Để đại hội diễn ra đúng tiến độ, Chi bộ cũng đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đánh giá sát thực tiễn, chuẩn bị tốt công tác nhân sự khóa mới với 5 đồng chí, trong đó tái cử 3 đồng chí, 2 đồng chí tham gia mới. Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền để đại hội Chi bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị trấn Sơn Dương tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại và xây dựng, quản lý đô thị theo quy hoạch. Theo đó, sẽ tập trung vào các mục tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt trên 500 tỷ đồng; giá trị kinh doanh dịch vụ, thương mại, du lịch đạt trên 800 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 2.600 tấn; trồng mới 150 ha rừng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 5%/năm; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; 100% số trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 40%. Hằng năm, thị trấn giới thiệu việc làm cho trên 600 người lao động; có trên 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; trên 90% tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,5%...

Phấn đấu hằng năm có trên 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp trên 40 đảng viên. Đảng bộ hàng năm giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hiện nay, Đảng ủy, UBND thị trấn đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác tư tưởng, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ thị trấn đều được thực hiện với tinh thần cầu thị và chu đáo để trung tuần tháng 4-2020 sẽ diễn ra đại hội đúng dự kiến, kế hoạch.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục