Tiếng việt | English

Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang: Hoàn thành vượt mức thu ngân sách

TQĐT - Năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hơn 407 tỷ đồng theo kế hoạch UBND tỉnh giao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 20-12 gần 409 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch năm.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang tuyên truyền các văn bản hướng dẫn,
thông tư thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Một số khoản thu đạt khá như thu từ kinh tế ngoài quốc doanh bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh ngoài quốc doanh là hơn 90 tỷ đồng, đạt gần 75% kế hoạch; thu tiền thuê đất gần 44 tỷ đồng, đạt 191,6% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất hơn 140,67 tỷ đồng, bằng 104,2% kế hoạch; lệ phí trước bạ đạt xấp xỉ 68 tỷ đồng, đạt 96,3% kế hoạch. Sắc thuế có mức thu khá phải kể đến thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 20,7 tỷ đồng… 

Ông Tạ Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang cho biết: Thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2018, ngay từ đầu năm chi cục đã phân bổ dự toán thu cho từng cán bộ, viên chức trong đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách thuế; tổ chức quản lý thu đối với các đơn vị xây dựng cơ bản, tăng cường kiểm tra giám sát kê khai thuế. Chi cục tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, kịp thời phát hiện các sai sót nhằm chống thất thu ngân sách. 

Chi cục Thuế thành phố chủ động rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn; khai thác các nguồn thu mới phát sinh để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp; động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước. Chi cục kiên quyết xử lý nợ đọng và tình trạng chậm nộp thuế theo đúng Luật Thuế, tạo sự công bằng trong sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là nhân tố quan trọng để chi cục nỗ lực giảm số nợ thuế, đảm bảo năm 2018 tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách ở mức 5%. 

Những ngày cuối năm, Chi cục Thuế tập trung mọi nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Đặc biệt, tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chống thất thu trong các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải, xăng dầu, nhà hàng, khách sạn, hộ khoán thuế, kinh doanh phân bón, nông sản, để góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và đưa hoạt động kinh doanh tại địa phương đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, chi cục tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục