Tiếng việt | English

HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI họp kỳ thứ 8

- Ngày 11-7, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND thành phố về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2019. Kỳ họp xem xét các báo cáo thẩm tra về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thi hành pháp luật; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, của cử tri; báo cáo kết quả hoạt động của Viện KSND, TAND, Chi cục THADS thành phố 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước trên 3.861 tỷ đồng, đạt 54,7% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội trên 6.640 tỷ đồng, đạt 60,4% kế hoạch năm; Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên 35,9 triệu USD; Tổng sản lượng lương thực vụ xuân ước trên 8.046 tấn, đạt 103,9% kế hoạch; đã khởi công xây dựng 2 công trình từ nguồn vốn phân cấp, thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 7 công trình; phê duyệt quyết toán xây dựng cơ bản đối với 10 công trình, dự án. Đến ngày 20-6-2019 đã giải ngân trên 79 tỷ đồng, đạt 21,21% kế hoạch...

Đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề còn hạn chế liên quan đến việc phát triển du lịch, thực hiện chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm chủ lực”; công tác thu ngân sách địa phương, số thuế nợ đọng trên địa bàn còn cao; công tác phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi; tiến độ quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công, giải ngân của các công trình, dự án còn chậm; công tác quản lý địa bàn, quản lý đất đai tại một số xã, phường chưa chặt chẽ, một số vụ, việc phát sinh tại cơ sở chưa được phát hiện, báo cáo kịp thời...

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm đối với 2 thành viên UBND thành phố do điều chuyển công tác và bầu bổ sung thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục