Tiếng việt | English

HĐND TP Tuyên Quang họp kỳ thứ 9

- Sáng 23-12, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020 và một số nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự và chỉ đạo kỳ họp. Ảnh: Ma Hưng

Năm 2019, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức phần lớn các chỉ tiêu đề ra. Trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp 7.157,2 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch; doanh thu xã hội từ du lịch 715,5 tỷ đồng, đạt 118,5% kế hoạch; sản lượng lương thực 17.041 tấn, đạt 102,6% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 3.000 người, đạt 117,6 % kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,01% xuống còn 0,66%... Thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên 297 thôn, xóm, tổ dân phố thành 168 thôn, xóm, tổ dân phố. Hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư theo tiêu chí đô thị loại II. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường; an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; các sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức đa dạng, có chất lượng...

Đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 16 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020); là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị, thành phố cần xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực, sự nỗ lực cao, hành động quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Thành phố cần tập trung triển khai mạnh mẽ các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cấp tỉnh trong thực hiện đề án xây dựng, phát triển thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí đề nghị HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền; tăng cường giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường; thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư…

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục