Tiếng việt | English

Họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang

TQĐT - Sáng 12-10, Ban Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang đã họp đánh giá tiến độ thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

UBND thành phố Tuyên Quang đã báo cáo tiến độ xây dựng hồ sơ, dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang. Sở Xây dựng báo cáo việc trình hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng công nhận phân loại đô thị theo địa giới hành chính mở rộng và khu vực thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, xây dựng tờ trình về chủ trương Đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị thành phố Tuyên Quang sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án phân loại đô thị các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. 

Các thành viên đã tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất và bàn giải pháp đảm bảo thực hiện đề án đúng tiến độ. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên nêu cao trách nhiệm trong việc hoàn thiện đề án, tổ chức thực hiện đầy đủ các công việc theo đúng thời gian quy định. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh kế hoạch đấu thầu đánh giá tiêu chuẩn hạ tầng đô thị loại III và tiêu chuẩn hạ tầng các đơn vị dự kiến thành lập phường; UBND thành phố phối hợp với Sở Xây dựng nhanh chóng triển khai hoàn thiện hồ sơ Đề án đánh giá tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị đối với thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính và Đề án đánh giá các tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang gửi Bộ Xây dựng thẩm định. Từ đó, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo đề án trình Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục