Tiếng việt | English

Minh Xuân - điểm sáng xây dựng quốc phòng

TQĐT - Lực lượng dân quân của phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) hiện có 202 người, biên chế bình quân so với dân số đạt 1,7%; đảng viên trong lực lượng dân quân là 26 người. Nhiều năm liền, phường là điểm sáng về xây dựng quốc phòng vững mạnh của thành phố.

Ban CHQS phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) ký kết giao ước thi đua tại buổi khai mạc huấn luyện dân quân năm 2016.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, hằng năm, Đảng ủy, UBND phường chú trọng kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục quốc phòng cho đối tượng 3, đối tượng 4; chỉ đạo các tổ dân phố củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ và lực lượng dân quân. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết, xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh, toàn diện, Ban CHQS tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phường quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, duy trì và chấp hành nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu như trực chỉ huy và tuần tra canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sỹ dân quân nắm chắc được mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn, huấn luyện theo chương trình quy định. 

Đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự từ cơ sở, đến nay phường đã xây dựng được 40 tổ dân quân tại 40 tổ dân phố. Đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ cấp ủy, chính quyền và tính mạng, tài sản của nhân dân ở địa phương, cơ sở.

Trong công tác tuyển quân, hằng năm Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt những bước đăng ký quản lý nguồn, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ đảm bảo đúng luật, đúng tiêu chuẩn quy định, đủ tiêu chuẩn và thực hiện công bằng xã hội trong công tác tuyển quân. Công tác tuyển quân gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, đặc biệt là chú trọng tuyển chọn những công dân có trình độ đại học, cao đẳng. Việc tổ chức sơ tuyển công dân trong độ tuổi nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Trong giai đoạn 2015 - 2017, phường đã tổ chức đăng ký độ tuổi 17 với 11 thanh niên; nguồn sẵn sàng nhập ngũ độ tuổi từ 18 đến 27 là 171 thanh niên; tổ chức khám tuyển và giao quân tổng số 10 thanh niên, đạt 100% kế hoạch.

Nhờ gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nên nhiều năm qua, phường Minh Xuân giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục