Tiếng việt | English

Thành phố Tuyên Quang đầu tư cho hộ nghèo vay bò giống chăn nuôi không tính lãi

- Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn thành phố được triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt. Cấp ủy, chính quyền thành phố đã quan tâm chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội để giảm nghèo một cách bền vững. Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn thành phố chỉ còn 195 hộ nghèo, chiếm 0,66% trên tổng số hộ trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thành phố đã vận động một số cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đóng góp được 30 triệu đồng, mua 2 con bò giống cho 2 hộ nghèo ở thôn 6, xã Đội Cấn vay để chăn nuôi, thời hạn cho vay 2 năm, không tính lãi. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (đơn vị được giao làm đầu mối) đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn lựa chọn 2 hộ nghèo, có nhân lực, có nhu cầu vay vốn chăn nuôi để hợp đồng cho vay. Các cán bộ Ủy ban nhân dân thành phố tư vấn về giá cả thị trường và trong điều kiện hiện thời thì gia đình nên chọn con giống như thế nào để chăn nuôi có hiệu quả. Hộ nghèo tự quyết định trong việc lựa chọn con giống cũng như giá mua. Khi hộ nhận vay bò đã lựa chọn được con giống vừa ý và thống nhất giá cả với người bán, cán bộ  chuyển tiền cho người bán bò theo giá đã thỏa thuận giữa người nhận nuôi và người bán bò. Việc bàn giao bò cho hộ nghèo có sự thỏa thuận, cam kết giữa hộ nhận vay bò và cấp ủy, chính quyền địa phương.


Đại biện Phòng LĐ - TB và Xã hội TP Tuyên Quang và xã Đội Cấn giao bò giống cho hộ nghèo.

Có sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thôn đến xã, sự quan tâm thường xuyên của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân thành phố, các hộ được vay bò đã chăn nuôi có hiệu quả, từng bước làm ăn phát triển kinh tế đi lên. Đến nay, các hộ nói trên đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã. 

Có thể thấy, việc thực hiện mô hình “Đầu tư cho hộ nghèo vay bò giống chăn nuôi không tính lãi” ở thành phố Tuyên Quang đã đem lại những lợi ích, ý nghĩa tích cực. Hộ nghèo được vay bò để chăn nuôi sẽ là cơ hội, điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, tạo động lực lớn để bản thân họ cố gắng hơn và gắn trách nhiệm của mình trong việc hoàn trả vốn vay mà không trông chờ, ỷ lại. Những cán bộ, công chức góp vốn cho hộ nghèo vay sẽ luôn có ý thức trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả số tiền đã đầu tư, thường xuyên quan tâm đến việc chăm sóc bò cũng như cuộc sống của hộ nghèo, từ đó sẽ gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức với công cuộc giảm nghèo và tạo mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, công chức với người dân nghèo. Khi hộ nghèo có phát sinh thiếu hụt các tiêu chí khác, cán bộ, công chức có thể sẽ có những biện pháp phù hợp để hỗ trợ hoặc vận động hỗ trợ kịp thời. Như vậy, cơ hội thoát nghèo của hộ nghèo sẽ được nâng cao. Việc lãnh đạo xã, thôn cùng ký cam kết giúp đỡ hộ nghèo đã nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn, xóm trong việc hỗ trợ hộ nghèo làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, từ đó huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. 

Có thể nói, mô hình “Đầu tư cho hộ nghèo vay bò giống chăn nuôi không tính lãi” ở thành phố Tuyên Quang là một trong những mô hình giúp đỡ hộ nghèo đem lại hiệu quả cần được triển khai, nhân rộng. Mỗi địa phương, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm có thể nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo, để người nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

                                                                                             Đỗ Thị Thanh Hương
                                                                                 (Phòng Lao động - TBXH thành phố)

Tin cùng chuyên mục