Tiếng việt | English

Thành phố Tuyên Quang: Những thành tựu trong phát triển đô thị

Tuyên Quang Xuân Đinh Dậu - Kết thúc năm 2016, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành và vượt kế hoạch 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân lãnh đạo, thành phố có bước phát triển vượt bậc. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Một góc thành phố Tuyên Quang.    Ảnh: Vũ Tuấn

Đồng thuận và cùng hành động

Là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng, công việc còn nhiều bộn bề, nhưng nhìn vào khối lượng công việc, đầu điểm công trình đã và đang triển khai thực hiện mới thấy sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện trong năm 2016.

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trí tuệ tập thể và vai trò cá nhân lãnh đạo, thành phố có bước phát triển vượt bậc. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để sớm đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, Thành ủy đã tập trung vào 3 nội dung trọng tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo và điều hành. Đó là nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận hướng vào mục tiêu chung; xây dựng quy chế làm việc thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; kiện toàn đội ngũ, lựa chọn cán bộ trẻ có trí tuệ, tâm huyết đảm nhiệm trọng trách. Thành ủy đã Ban hành 26 Nghị quyết (3 Nghị quyết chuyên đề); xây dựng 7 chương trình và 31 kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng với kế hoạch 5 năm 2015 - 2020.

      10 sự kiện tiêu biểu của thành phố
              Tuyên Quang năm 2016


* Hoàn thành và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

* Hoàn thiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng thành phố theo tiêu chí đô thị loại II.

* Triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá của tỉnh và thành phố.

* Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ và cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

* Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2016 trên địa bàn có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

* Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

* Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

* Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

* Lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều chương trình và các hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước.  

Thành phố đã hoàn thiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030; Kế hoạch xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Tuyên Quang; phê duyệt quy hoạch, chủ trương điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Thành phố đặc biệt chú trọng phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX vào cuộc sống. Thực tế về cơ sở mới thấy hết ý nghĩa của việc lựa chọn bố trí cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ có kinh nghiệm đảm nhiệm công việc Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã, phường (Ỷ La, Lưỡng Vượng, Hưng Thành, Minh Xuân).

Kết quả đánh giá cuối năm 2016 của Đảng ủy các xã, phường đều khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ được tăng cường. Các cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc đáp ứng sự hài lòng của người dân. 

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thành phố đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường mối quan hệ công tác giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ với các đoàn thể và mở rộng sự giám sát của nhân dân với bộ máy chính quyền. Các quy định và biện pháp trên đã nâng cao hiệu quả hoạt động và nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, tạo sự đoàn kết nội bộ của Đảng bộ thành phố. 

Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 

Kết thúc năm 2016, thành phố đã hoàn thành và vượt kế hoạch 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thu ngân sách được 552,25 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn đạt 373,84 triệu đồng, bằng 128,7% kế hoạch; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu thực hiện 65,89 triệu USD đạt 120% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp 4.743 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch…

Thành phố có nhiều đổi mới về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư về địa bàn. Trong năm 2016 đã cấp 624 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng khách sạn, nhà hàng và nâng cao chất lượng phục vụ du khách tới tham quan, du lịch tại thành phố Tuyên Quang.


Cơ sở sản xuất tăm Minh Hoàng, tổ 28 phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang thu hút 20 lao động
 với mức thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Lê Duy

Với sức hấp dẫn của Lễ hội Thành Tuyên, du lịch tâm linh, thành phố đã thu hút 394.000 lượt du khách. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố đang đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Lưỡng Vượng đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 3 xã đạt 19/19 tiêu chí (An Khang, Tràng Đà và Lưỡng Vượng). 

Để xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, thành phố đã tập trung vào chỉnh trang các khu trung tâm, khu dịch vụ và vệ sinh môi trường, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư. Thực hiện công khai các quy hoạch được duyệt, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân về Đồ án quy hoạch. Thành phố đã phối hợp với Trung tâm đấu giá tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời triển khai 56 công trình xây dựng cơ bản, các công trình khi hoàn thành đã sớm tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng.

Thành phố thực hiện chế độ duy tu bảo dưỡng hệ thống đường giao thông đô thị, điện chiếu sáng đô thị, nạo vét khơi thông cống rãnh và trồng mới cây xanh đô thị ở một số khu dân cư. Kết thúc năm 2016, UBND thành phố đã xét công nhận 3 tuyến phố văn minh đô thị. Trong đó có Tuyến phố Trần Hưng Đạo thuộc phường Minh Xuân; tuyến phố Hoa Lư phường Phan Thiết và tuyến phố Bình Thuận thuộc phường Tân Quang. 

Với tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016.

Hai yếu tố quan trọng tạo nên thành công là: Nâng cao chất lượng đội ngũ, lựa chọn cán bộ có trình độ, kinh nghiệm tăng cường về cơ sở; huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đáp ứng sự hài lòng của người dân. Kết quả năm 2016 là tiền đề, bước đệm quan trọng cho việc thực hiện lộ trình đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020. 

Duy Hùng

Tin cùng chuyên mục