Tiếng việt | English

Thành phố Tuyên Quang: Triển khai các quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

TQĐT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thông qua lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Hiện nay, thành phố Tuyên Quang đã và đang chủ động triển khai các bước chuẩn bị, để đảm bảo thành công cho sự kiện quan trọng này.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thành phố Tuyên Quang đã thành lập Ủy ban bầu cử thành phố; thành lập Ủy ban Bầu cử tại các xã, phường; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị. 


Cử tri phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) theo dõi lịch bầu cử đại biểu Quốc hội
và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ các cấp ở thành phố đã triển khai thành công bước 1 quy trình hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử. Theo đó, giới thiệu 60 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI để bầu lấy 30 đại biểu; cấp phường, xã giới thiệu 705 đại biểu để bầu lấy 325 đại biểu. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Chung, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, bám vào những chỉ đạo của cấp trên, phường Phan Thiết đã thành lập Ủy ban Bầu cử phường gồm 11 đồng chí và nhanh chóng tiến hành các bước chuẩn bị theo quy định. Đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn để bà con yên tâm lao động sản xuất, thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Đối với phường Tân Hà, việc triển khai kế hoạch bầu cử các cấp được tiến hành bài bản, đúng tiến độ, quy trình. Bà Hà Thị Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Hà cho biết: Sau khi được tập huấn, MTTQ phường đã tiến hành hiệp thương thỏa thuận được cơ cấu, thành phần đại biểu. Hiện nay, đang tiếp tục hoàn thiện văn bản hướng dẫn các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường giới thiệu người tham gia ứng cử HĐND phường.

Sau khi có kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Bầu cử thành phố và các xã, phường tiến hành thông báo đến các tổ chức, đơn vị để các tổ chức đơn vị dự kiến giới thiệu người ứng cử và người tự ứng cử. Từ đó, thường trực HĐND thành phố, các phường xã điều chỉnh cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử HĐND ở cấp mình để chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần 2 và lần 3. Song song với công tác chuẩn bị nhân sự, thành phố còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là những điểm mới được quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 để nhân dân hiểu và nắm vững, trên cơ sở đó lựa chọn được những người xứng đáng bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước của Trung ương và địa phương. Ông Đinh Minh Sơn, Bí thư Chi bộ 11 phường Phan Thiết khẳng định: Sau hội nghị triển khai bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại phường, chúng tôi sẽ triển khai, quán triệt đến từng đảng viên trong chi bộ để có trách nhiệm tham gia cùng với các cấp chính quyền cơ sở vận động cử tri thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi của mình.

Với việc tiến hành triển khai thực hiện các bước theo đúng quy trình của Luật Bầu cử, tạo niềm tin cho cử tri trên địa bàn sẽ là điều kiện để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.                  

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục