Thành phố Tuyên Quang triển khai Đại hội Chi bộ dưới cơ sở

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy và của Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang về tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đến nay hầu hết các chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ. Thành ủy Tuyên Quang là đơn vị triển khai Đại hội các chi bộ sớm nhất toàn tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành trong tháng 2

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang, đến nay hầu hết chi bộ trên địa bàn đã tổ chức xong Đại hội. Hiện chỉ còn một số chi bộ thuộc Đảng ủy các xã mới sáp nhập từ huyện Yên Sơn về thành phố gồm Phú Lâm, Kim Phú và thị trấn Tân Bình chưa tổ chức xong Đại hội chi bộ. Các chi bộ đã tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, phường; bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.


Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ tổ 1, phường Hưng Thành.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội các chi bộ đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp, tiếp tục bám sát, triển khai Nghị quyết của Đảng bộ, chương trình, kế hoạch của UBND phường, thành phố, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, chú trọng các buổi sinh hoạt chuyên đề; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng văn minh đô thị; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

Thực hiện chủ trương “Dân tin, Đảng cử”

Đồng chí Định Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang cho biết, điểm nhấn trong triển khai tổ chức đại hội chi bộ trên địa bàn thành phố là việc hợp nhất chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng dân phố. Đây là chủ trương quan trọng đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tất cả các chi bộ trên địa bàn trong quá trình tổ chức đại hội thực hiện chủ trương hợp nhất bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn.

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, phường cũ của thành phố đều đã thực hiện nhất quán chủ trương trên, 100% các chi bộ này đều có chức danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố. Còn lại các thôn, tổ dân phố của huyện Yên Sơn sau khi sáp nhập do có tính chất đặc thù nên chưa thể thực hiện ngay mà phải từng bước thực hiện. Việc các chi bộ tổ chức đại hội diễn ra thuận lợi, đặc biệt là công tác nhân sự đã được  Đảng ủy các xã, phường và các tổ, thôn chuẩn bị rất kỹ, nhất là sau khi thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 18, Hội nghị lần thức 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, đây được coi là một trong những bước triển khai đồng bộ về công tác nhân sự tại các thôn, tổ dân phố.

Đối với các xã thuộc diện mới sáp nhập từ huyện Yên Sơn về thành phố Tuyên Quang vẫn thực hiện việc tổ chức đại hội chi bộ theo kế hoạch của huyện Yên Sơn trước đây nên tổ chức đại hội trước khi họp tổng kết nhiệm kỳ thôn, tổ dân phố. Đến nay, nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố thuộc những xã này cũng đã tiến hành tổ chức xong đại hội chi bộ. Đồng chí Bế Hữu Khái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Phú cho biết, đến nay 23 thôn cũ của xã đã tổ chức xong đại hội chi bộ, còn lại 5 thôn của xã Phú Lâm sáp nhập vào xã chưa tiến hành đại hội. Lý do bởi các thôn này được sáp nhập từ 9 thôn khác nên chưa kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo thôn. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo xã cử cán bộ cấp ủy xuống tổ chức sinh hoạt kỳ tháng 2 cùng với các đảng viên trong chi bộ để thống nhất các bước tổ chức đại hội, lựa chọn nhân sự mới. Dự kiến trong tháng 2-2020 các chi bộ này sẽ tiến hành đại hội.               

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục