Tiếng việt | English

Thành phố Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ quý II

TQOL - Ngày 24-4, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quý I; triển khai nhiệm vụ quý II.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý I, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ; công tác bố trí, sắp xếp nhân sự sau sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố; công tác quản lý đất đai, đô thị; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; công tác quản lý đảng viên.

Trong quý II, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, các hoạt động thương mại, dịch vụ, xúc tiến đầu tư. Đồng thời tập trung quảng bá, xây dựng, phát triển ít nhất mỗi xã, phường có 1 sản phẩm có hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, tập trung các nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ thành phố cũng tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trọng điểm, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố…

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục