Tiếng việt | English

Thành phố Tuyên Quang xử lý thu hồi nợ đọng thuế

- Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế chây ỳ nợ đọng thuế. Đây là một trong những giải pháp cơ quan thuế triển khai sau khi đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định nhưng không thu hồi được tiền nợ thuế.

Cán bộ Đội thuế số 1 phường Tân Quang công khai thủ tục hành chính thuế.

Theo đánh giá của cơ quan thuế thành phố, từ đầu năm đến nay tiền thuế nợ trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có xu hướng tăng cao. Số tiền nợ thuế là 57 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu lên tới 34,6 tỷ đồng; nợ có khả năng thu là 22,7 tỷ đồng. Hiện nay, chi cục đã thu được 17,2 tỷ đồng, trong đó nợ thuế cũ là 4 tỷ đồng của năm 2018, còn lại là nợ phát sinh năm 2019.

Nợ thuế tăng cao tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh không có khả năng thanh toán, một số trong đó đã xin ngừng hoạt động do sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ chậm hoặc không tiêu thụ được, có một số doanh nghiệp đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, trong quý I có thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán dài cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc đôn đốc thu nợ, cưỡng chế của cơ quan thuế bị gián đoạn. 

Với mục tiêu đến 31-12 năm nay, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn không vượt quá 40 tỷ đồng; tổng số tiền nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày của toàn thành phố không vượt quá 12,6 tỷ đồng, Chi cục Thuế thành phố đã xây dựng phương án tổ chức thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế năm 2019. Ông Tạ Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang cho biết, cùng với việc tổng hợp, phân tích số liệu tiền thuế nợ toàn thành phố làm căn cứ giao nhiệm vụ thu nợ hàng tháng cho từng Đội thuế, cá nhân công chức chịu trách nhiệm thu nợ thuế, chi cục còn tập trung tuyên truyền, phổ biến giải thích các quy định của pháp luật về nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế cho người nộp thuế, nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế.

Các đội thuế tổng hợp danh sách doanh nghiệp nợ thuế lớn, thời gian trên 90 ngày đã bị cưỡng chế nhưng chây ỳ không nộp tiền vào ngân sách nhà nước, công khai thông tin trên phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh. Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan Tài nguyên Môi trường để xử lý các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để có phương án cụ thể thu từng khoản nợ. 

Đội Thuế số 1 phường Tân Quang hiện quản lý, theo dõi nộp thuế đối với 773 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại tại hai phường Tân Quang và Hưng Thành. Ông Trần Xuân Ngời, Đội trưởng Đội thuế số 1 phường Tân Quang cho biết, căn cứ vào phương án của chi cục, đội tổ chức rà soát, phân tích các khoản nợ của từng người nộp thuế, xác định chính xác số tiền nợ thuế đến 90 ngày, số có khả năng thu. Từ đó báo cáo cấp ủy, chính quyền cụ thể từng trường hợp nợ thuế,  từ đó đề xuất các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế. Đội cũng phối hợp chặt chẽ với tổ chống thất thu thuế cùng nhân viên ủy nhiệm thu của Bưu điện tỉnh để đôn đốc, mời lên làm việc, nắm bắt thông tin, lập hồ sơ nợ đọng thuế để đề xuất các biện pháp cưỡng chế. 

Năm 2019, dự toán thu ngân sách của thành phố 460 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm, để hoàn thành thu ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế thành phố sẽ có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác thu thuế, trong đó tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thu thuế trên địa bàn. Đặc biệt kịp thời nắm bắt các khoản phát sinh phải nộp trong kỳ để tổ chức đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, không để tồn đọng mới phát sinh.

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục