Tiếng việt | English

Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

TQĐT - “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là một diễn đàn mới được Công an thành phố Tuyên Quang chỉ đạo công an các xã, phường trên địa bàn tổ chức ...

Kết quả từ ý Đảng, lòng dân

TQĐT - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay trở thành một ngày quan trọng và vui mừng với nhân dân các tổ 16, 17, 18 và 25 phường Minh Xuân (TP ...

Tin xem nhiều