Tiếng việt | English

23 hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Kim Quan (Yên Sơn) được giao bò cái sinh sản

- Ngày 25-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình bàn giao bò cái sinh sản cho 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Kim Quan (Yên Sơn) theo dự án “Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế phát triển chăn nuôi để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện tại Tuyên Quang.


Ủy ban MTTQ tỉnh bàn giao bò cái sinh sản cho 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo
xã Kim Quan (Yên Sơn).

Đối tượng thụ hưởng dự án có 23 hộ dân, trong đó có 4 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo. Mỗi hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 15 triệu đồng để mua 1 con bò cái giống. Thời gian thực hiện trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 10-2019, kết thúc vào tháng 10-2021. Trước khi nhận bò, các hộ đã được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, nuôi, quản lý bò sinh sản. Đây là nguồn hỗ trợ, động viên hộ nghèo, cận nghèo xã Kim Quan tích cực lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục