Tiếng việt | English

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Giám sát việc huy động trẻ đi nhà trẻ tại Yên Sơn

- Ngày 19 và 20-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh tại huyện Yên Sơn.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Yên Sơn về huy động trẻ đi nhà trẻ.

Thực hiện Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, chỉ đạo phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp của huyện đạt 36,3% thuộc 175 nhóm lớp; tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày đạt 100%; tỷ lệ trẻ được ăn trưa tại trường đạt 76%; 100% giáo viên dạy các nhóm trẻ đã đạt chuẩn trình độ chuyên môn.    

Tuy nhiên, việc thực hiện ở một số xã còn chậm, chưa kiên quyết, chủ động, chưa có giải pháp đồng bộ trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết. Toàn huyện thiếu 55 phòng học. Một số phân hiệu, điểm trường tại các xã khó khăn còn tình trạng học nhờ, học mượn, học ghép với mẫu giáo; đồ dùng, đồ chơi, thiết bị cho các nhóm trẻ còn thiếu. Một số hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi nhưng chưa đưa trẻ ra lớp do điều kiện kinh tế khó khăn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giám sát 4 điểm trường mầm non tại xã Kiến Thiết, Trung Trực. Tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 73 tại 2 xã. Đồng thời yêu cầu Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của huyện vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 73. Cùng với tăng cường tuyên truyền, vận động, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đề ra, các phần việc cần cụ thể hơn nữa, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiếp thu những đề xuất của các trường, trình cấp có thẩm quyền trong việc sớm cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, đầu tư hỗ trợ cơ sở vật chất đủ cho các nhóm trẻ học nhờ, học tạm tại các nhà văn hóa.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục