Tiếng việt | English

Bức tranh xây dựng NTM ở Kim Quan

Những ngôi nhà cao tầng ở xã được xây dựng.


Tuyến đường ở thôn Làng Hản được xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.


Học sinh Trường Tiểu học Kim Quan được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất khang trang.


Anh Triệu Văn Đang, thôn Làng Nhà nhận nuôi trâu vỗ béo của HTX công nghệ cao Tiến Thành từng bước mang lại hiệu quả.

Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục