Tiếng việt | English

ĐVTN Công an tỉnh giúp nhân dân thôn Đá Bàn 1, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) vận chuyển cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn.

Tin cùng chuyên mục