Tiếng việt | English

Hội CCB huyện Yên Sơn: Đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

- Ông Nguyễn Đức Mịch, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Sơn bày tỏ, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “... cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Ghi nhớ lời Bác dạy, các cấp Hội CCB huyện luôn xác định, đoàn kết là sợi dây xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Hội, nhất là giúp nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hội viên Chi hội CCB thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) tham quan mô hình kinh tế của hội viên được vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn quỹ tự lập. 

Toàn huyện hiện có 9.449 hội viên thuộc 31 cơ sở hội. Quỹ tự lập của Hội CCB có tổng dư nợ trên 6,6 tỷ đồng, trong đó, đã có 928 hộ được vay với số tiền gần 5,9 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Cùng với các giải pháp giảm nghèo khác, nguồn quỹ đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB. Giai đoạn 2014 - 2019, toàn Hội có 746 hộ hội viên thoát nghèo. Đến nay, toàn hội chỉ còn 270 hộ nghèo, chiếm 3,12%.

Kiến Thiết là xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn, hiện xã có quỹ tự lập đạt 193 triệu đồng, bình quân quỹ đạt trên 1,7 triệu đồng/hội viên. Trong đó, điển hình là Chi hội thôn Bắc Triển được biết đến là chi hội có bình quân số quỹ cao nhất toàn huyện với hơn 4,6 triệu đồng/hội viên. Ông Nguyễn Kim Nha, Chi hội trưởng CCB thôn Bắc Triển nhớ lại, năm 2006, chi hội có 12 hội viên, quỹ tự lập của chi hội chỉ có 800 nghìn đồng. Ông luôn trăn trở làm thế nào để xây dựng được quỹ tự lập nhiều hơn, giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Được vận động, 2 hội viên đã cho chi hội mượn 0,7 ha đất để trồng cây chuối hột, trồng xen canh cây ngô để làm nguồn phát triển quỹ. Trong vòng 3 năm, các hội viên đều động viên nhau cùng vun trồng, chăm sóc, thu hoạch tài sản chung là cây chuối, cây ngô. Ngoài ra, chi hội còn vận động hội viên thực hành tiết kiệm, đóng góp quỹ 220 nghìn đồng/hội viên/năm. Từ nguồn quỹ, mỗi năm chi hội cho từ 3-6 hội viên vay vốn với mức vay từ 5-30 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng. Những hội viên vay quỹ nhưng không may gặp khó khăn, hoạn nạn được chi hội tạo điều kiện giữ gốc, trả lãi. Nguồn quỹ đã tạo động lực cho hội viên phát triển kinh tế. Đến nay, chi hội chỉ còn 1 hộ hội viên nghèo, 2 hộ hội viên cận nghèo, 17 hộ khá, giàu. 

Hội CCB xã Trung Trực luôn đề cao vai trò tự lực, tự cường của mỗi hội viên, sự đoàn kết trong chi hội để xây dựng quỹ tự lập. Ông Đào Đình Lăng, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, Hội có 143 hội viên thuộc 5 chi hội, đa phần là hội viên dân tộc thiểu số. Hội đã vận động hội viên xây dựng quỹ bằng cách, ai có nhiều đóng góp nhiều, ai có ít đóng góp ít, không khống chế tiền quỹ gửi vào, lãi suất tiền gửi 0,8%/tháng. Hội viên đóng góp tiền xây dựng quỹ tự lập có các quyền lợi là được làm thủ tục thừa kế cho vợ hoặc con hội viên nếu không may hội viên qua đời. Hiện nay, quỹ tự lập của Hội là 140 triệu đồng/143 hội viên, đạt gần 980 nghìn đồng/hội viên. Hàng năm, quỹ giúp từ 10 - 12 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. 

Thực hiện lời dạy của Bác về đoàn kết, các cấp Hội CCB huyện Yên Sơn đã đoàn kết, yêu thương, sẻ chia, cùng giúp đỡ nhau vươn lên phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục