Tiếng việt | English

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX

- Ngày 11 và 12-7, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm, kinh  tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Huyện đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu ngân sách, giải quyết khiếu nại tố cáo. Sản lượng lương thực toàn huyện 34.839 tấn, đạt 46,9% kế hoạch; trồng mới 3.300 ha rừng, đạt 100,6% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 674,4 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 500,1 tỷ đồng. Toàn huyện tạo việc làm mới cho 1.635 lao động, đạt 55,1% kế hoạch...

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bàn các giải pháp tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm. Đồng thời xác định các nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm: Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm, chú trọng khâu phòng chống dịch bệnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, nhất là tại 2 xã Kim Quan, Thái Bình. Huyện tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục