Người uy tín trong đồng bào Dao

- Ông Lý Văn Dau thôn Nghẹt, xã Phú Thịnh (Yên Sơn) không chỉ là Trưởng thôn cần mẫn, tận tâm mà còn là người uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng người Dao Quần trắng ở địa phương.

Ông Lý Văn Dau

Thôn có 112 hộ, 443 nhân khẩu, trong đó 99% là đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Dau được bà con tin tưởng bầu làm Trưởng thôn. Ông đã vận động các hộ gia đình tăng gia sản xuất, chú trọng phát triển trồng rừng, khuyến khích thanh niên đi làm việc tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, hướng dẫn bà con phát triển chăn nuôi, giúp các hộ gia đình chủ động phòng bệnh cho gia súc, gia cầm...  Nhờ đó, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thôn có 407 ha rừng, trong đó có 280 ha rừng sản xuất; đàn đại gia súc có 109 con. Năm 2018, thôn giảm được 20 hộ nghèo, phấn đấu năm 2019 giảm tiếp 29 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo trong thôn xuống còn 20,5%. Để vận động được bà con, ông là người luôn tiên phong, gương mẫu thực hiện trước. Hiện gia đình ông có trên 3 ha rừng keo, trong đó có 2,2 ha được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn rừng FSC. Năm 2016, từ số tiền trên 100 triệu đồng khai thác rừng keo, gia đình ông đã sửa sang lại nhà cửa và mua sắm các phương tiện phục vụ sinh hoạt.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng trong thôn cũng được cải thiện. Đầu năm 2019, ông cùng với các đoàn thể trong thôn vận động bà con đóng góp tiền, ngày công để làm 300 m đường bê tông nông thôn. Trong thời gian tới, tiếp tục phấn đấu hoàn thành 1,1 km đường bê tông đi vào các cụm dân cư. Ngoài ra, thôn đã giúp đỡ ngày công làm nhà cho các hộ nghèo, tiêu biểu như: Gia đình bà Bàn Thị Pén được giúp 100 ngày công,  gia đình ông Trương Văn Hào 50 ngày công... Nhờ đó, tình làng, nghĩa xóm ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Là cầu nối của Đảng, chính quyền xã với bà con nhân dân trong thôn, ông Dau hàng ngày vẫn cần mẫn đến từng nhà tuyên truyền bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Cùng với đó, tích cực giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn trang phục, tiếng nói, bản sắc dân tộc Dao. Vừa qua, ông vinh dự được địa phương lựa chọn là người uy tín tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Sơn lần thứ III. 

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục