Tiếng việt | English

HĐND huyện Yên Sơn họp kỳ thứ nhất

TQĐT - Ngày 23-6, HĐND huyện Yên Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Tin xem nhiều

Trung Minh: Đảng viên đi trước

- Là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, nhưng trong vài năm trở lại đây Trung Minh đã đạt được những kết quả đáng mừng trong công tác giảm nghèo. Trước năm 2015, Trung ...