Tiếng việt | English

Trung Sơn làm tốt công tác dân vận chính quyền

- Năm 2018, xã Trung Sơn (Yên Sơn) xác định công tác dân vận chính quyền tập trung vào 3 nội dung chính. Đó là thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế; thực hiện các đề án, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là xây dựng hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” của UBND xã Trung Sơn (Yên Sơn)
hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Để công tác dân vận chính quyền đạt hiệu quả, xã xác định đội ngũ cán bộ đóng vai trò quan trọng. Đảng ủy, UBND xã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Năm 2018, xã được đầu tư 7 công trình hạ tầng cơ sở theo nguồn vốn 135. Trong đó, 5 công trình nhà lớp học, 1 công trình đường giao thông nông thôn đã có quy hoạch, chỉ riêng công trình cầu tràn liên hợp thôn Thâm Quang (nay là thôn Nà Quang) không nằm trong quy hoạch. Bởi thế, công trình phải bổ sung quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Công trình đi qua đất ở, đất canh tác, đất vườn liền kề của 3 hộ dân với diện tích khoảng 50 m2. Tuy diện tích đất giải phóng mặt bằng không nhiều, nhưng tài sản trên đất gồm cây lâu năm, hoa màu nên ban đầu, các hộ dân mong muốn được hỗ trợ đền bù, chưa đồng ý hiến đất. Song, bằng phương pháp vận động khéo léo, nói cho dân hiểu, các hộ đã đồng ý hiến đất, tài sản trên đất cũng không đòi hỏi đền bù. 

Chị Lưu Thị Hiền, cán bộ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường bày tỏ, quá trình xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở ở thôn, bản thường có nhiều khó khăn vì liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hay giữa đơn vị thi công với nhân dân có thể phát sinh nhiều vướng mắc. Bởi vậy, bản thân chị thường xuyên gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình để báo cáo, tham mưu với lãnh đạo xã đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, dứt điểm, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ông Hoàng Văn Tiêu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Chạp cho biết, năm 2018, thôn đã giảm được 28 hộ nghèo, đạt tỷ lệ giảm cao nhất xã. Để có kết quả đó, bản thân ông trên cương vị của mình đã chỉ đạo, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thôn vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về giảm nghèo; huy động các nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động, làm nhà ở...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Dần, Chủ tịch UBND xã cho biết, với mỗi chỉ tiêu phát triển kinh tế, UBND xã luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nghị quyết, chỉ thị, chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao; bám sát sự phối hợp, hướng dẫn của các ngành, các cơ quan chuyên môn cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, năm 2018, xã đã đạt được 14/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu đề ra. Trong đó, tổng sản lượng lương thực đạt 107,2% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 106% kế hoạch. Toàn xã đã giảm được 85 hộ nghèo, đạt 113% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,4% xuống 31,9%. Xã đạt thêm 2 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 

Để nâng cao chất lượng, đổi mới công tác dân vận chính quyền, năm 2019, UBND xã xác định tập trung thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Những ngày này, xã đang tích cực chỉ đạo các các thôn, bản, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trong bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm. Bước đầu, xã đã trích 40 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” của xã hỗ trợ 40 hộ nghèo của xã làm nhà tiêu hợp vệ sinh. 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục