Tiếng việt | English

Tứ Quận huấn luyện dân quân kết hợp với dân vận

TQĐT - Trong những năm qua, Ban CHQS xã Tứ Quận (Yên Sơn) luôn được đánh giá là đơn vị mạnh trong lực lượng vũ trang địa phương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban CHQS xã đã có cách làm sáng tạo, trong đó nổi bật là kết hợp giữa huấn luyện và công tác dân vận.

Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Ban CHQS xã làm tốt công tác củng cố lực lượng, giáo án bài giảng, thao trường, vật chất huấn luyện; tổ chức cho 100% cán bộ từ Ban chỉ huy đến trung đội tập huấn theo phân cấp, đảm bảo quân số đạt 98% trở lên, trong đó chú trọng về chất lượng, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật sát với phương án chiến đấu và tình hình thực tế của địa phương. Qua đánh giá công tác huấn luyện, hàng năm có 100% đạt yêu cầu (75% khá, giỏi), bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.


Lực lượng dân quân xã Tứ Quận (Yên Sơn) tham gia lắp đặt kênh mương nội đồng. Ảnh: Duy Hùng

Trong xây dựng kế hoạch huấn luyện hàng năm, Ban CHQS xã đều thống nhất đề xuất với Đảng ủy, UBND xã về nội dung, thời gian tổ chức lực lượng dân quân làm công tác dân vận tại cơ sở; tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo của xã gồm 4 đồng chí do Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS xã làm Trưởng ban; các chỉ huy trưởng, chính trị viên phó và trung đội trưởng dân quân cơ động là ủy viên, phân công rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức huấn luyện dân quân kết hợp làm công tác dân vận.

Trong các đợt huấn luyện, Ban CHQS xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Lực lượng dân quân phối hợp với các tổ chức như Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên làm đường bê tông liên thôn, lắp đặt kênh mương nội đồng, hỗ trợ gia đình chính sách. Trong giai đoạn 2013 - 2018 đã tổ chức lực lượng dân quân tham gia trên 350 ngày công giúp các gia đình chính sách, tu sửa đường giao thông nông thôn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã khen ngợi.

Lực lượng dân quân đã phối hợp với MTTQ xã thực hiện các phong trào thi đua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chỉ đạo 100% gia đình chiến sỹ dân quân nòng cốt đi đầu trong việc đăng ký đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa; tổ chức lực lượng dân quân tham gia cùng với Đoàn Thanh niên làm nòng cốt xây dựng các đội văn nghệ, thể thao. Hiện 15/15 thôn, bản có đội văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động có hiệu quả. Lực lượng dân quân đã tích cực tham gia cùng các đoàn thể chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Những việc làm của Ban CHQS xã Tứ Quận đã góp phần quan trọng vào việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân và đi vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang xã đã được UBND tỉnh tặng 2 bằng khen, UBND huyện tặng 8 giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tại Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh vừa qua, Ban CHQS xã Tứ Quận là một trong những tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nhờ có thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

Đồng chí Đặng Văn Hoạch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tứ Quận cho biết, để xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh, trước hết phải thường xuyên quán triệt, nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ của địa phương, của lực lượng dân quân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng nghiêm túc, thành nền nếp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kịp thời động viên, phát huy vai trò xung kích, nêu gương của mỗi cán bộ chiến sỹ dân quân để nhân dân tin tưởng, ủng hộ và làm theo. Trong tổ chức lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ, các tổ chức, đoàn thể. Có nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động sát với thực tế ở cơ sở, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.               

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục