Tiếng việt | English

Yên Sơn nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ cấp cơ sở

- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Yên Sơn luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Qua đó, tạo sự chủ động, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định tại địa phương.

Chất lượng quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Toàn huyện có 1.760 lượt cán bộ được quy hoạch BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; tăng 76 lượt so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn đạt 78,3%, tăng 4%; tỷ lệ cán bộ có trình độ lý luận chính trị đạt 74,5%, tăng 16,7% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cán bộ dưới 35 tuổi đạt gần 38,5%, tăng 0,3%; cán bộ nữ được quy hoạch chiếm 28,2%, giảm 1%; dân tộc thiểu số chiếm gần 46%, tăng 6,3% so với nhiệm kỳ trước. Số lượng quy hoạch ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ đảm bảo nguồn quy hoạch có số lượng gấp 1,5 đến 2 lần so với số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đương nhiệm. 


Lãnh đạo UBND xã Quý Quân cùng với Trưởng các đoàn thể của xã bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội những tháng cuối năm 2019.

Các địa phương thực hiện quy hoạch theo hướng dẫn của Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Trong đó, trọng tâm quy hoạch cán bộ theo đúng phương châm “động”, “mở” gắn kết với các khâu khác trong công tác cán bộ như: nhận xét, đánh giá cán bộ, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ và các chính sách đối với cán bộ. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã có 1.727 lượt cán bộ trong diện quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

Xã Quý Quân là địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 66%. Đồng chí Nguyễn Hữu Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Đảng  ủy xã đã chú trọng tạo nguồn; định kỳ rà soát, giới thiệu bổ sung nhân tố mới đủ điều kiện vào quy hoạch; đồng thời, đưa ra khỏi quy hoạch những người không bảo đảm tiêu chuẩn. Trong nhiệm kỳ, xã có 102 lượt cán bộ đưa vào diện quy hoạch; đưa ra quy hoạch 21 cán bộ, bổ sung 21 cán bộ”.

Anh Nguyễn Kim Doanh, sinh năm 1988, có trình độ đại học, Bí thư Chi bộ thôn Nà Ca được đưa vào bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, anh được quy hoạch 3 chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Được đưa vào quy hoạch, anh có thêm động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị được giao. Bản thân anh cũng chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về cương vị, vai trò, nhiệm vụ của các chức danh mà anh được quy hoạch; nỗ lực trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong. Tại Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024, anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chức danh theo đúng quy hoạch.

Những năm qua, xã Chân Sơn được đánh giá làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, để quy hoạch cán bộ đảm bảo tính ổn định, lâu dài, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của mỗi cấp ủy viên trong việc lựa chọn cán bộ. Làm công tác cán bộ phải công tâm, trung thực, khách quan; chú trọng lựa chọn người có tài, người có trình độ chuyên môn, có năng lực thực tiễn đưa vào quy hoạch. Song song với đó là làm tốt công tác đánh giá cán bộ, chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cho cán bộ trong diện được quy hoạch. Chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, xã đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay từ đầu năm, với 95 lượt cán bộ được quy hoạch, đưa ra quy hoạch 23 cán bộ, bổ sung 18 cán bộ. Vừa qua, Đảng ủy xã đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị huyện mở 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 65 đồng chí. Trong đó, trên 50% số học viên nằm trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quy hoạch cán bộ cấp cơ sở của huyện còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Do tác động bởi yếu tố kinh tế thị trường nên cán bộ trong diện quy hoạch chủ yếu ở độ tuổi dưới 35 thường rời địa phương đi làm ăn xa. Một số xã vùng sâu, vùng xa chất lượng quy hoạch còn chưa cao vì chất lượng cán bộ nguồn chưa cao. 

Từ đề án quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Huyện ủy phê duyệt, trong thời gian tới, Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, rà soát để bổ sung quy hoạch đảm bảo chất lượng. Đây chính là căn cứ quan trọng để các cấp ủy đảng xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục