Tiếng việt | English

Dấu ấn “Dân vận khéo”

TQĐT - Phát huy vai trò của công tác dân vận, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Giấy khen của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”
của tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016 - 2018.

Các mô hình “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã chú trọng triển khai trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tình hình thực tiễn. Đặc biệt từ năm 2017, Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh hướng dẫn việc đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, mở rộng thành đăng ký nội dung, việc làm, mô hình “Dân vận khéo” giúp cho việc đăng ký thực hiện được thuận lợi và phù hợp trong khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Do đó, mỗi mô hình với cách làm khác nhau, nhưng kết quả đạt được là nhận được sự đồng thuận cao của người dân, trở thành mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo để nhân ra diện rộng.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các mô hình dân vận khéo tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, thực hiện chương trình giảm nghèo; thu hút và huy động các nguồn vốn đầu tư và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung xây dựng, duy trì các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện thâm canh, tăng vụ, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình dân vận khéo đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, các mô hình đã được cụ thể hóa thông qua việc thực hiện quy ước, hương ước thôn, bản, các quy định về văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực này còn được thể hiện ở một số mô hình trong thực hiện giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.


Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Chiêm Hóa kiểm tra, rà soát làm nhà ở cho hộ nghèo.

Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang chủ động phối hợp, nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng tư tưởng, hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc triển khai, nhân rộng các mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “một cửa”, mô hình “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”… Thông qua đó đã phát huy trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. 

Đối với lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, nhiều cấp ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt là việc đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” bám sát các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bằng những việc cụ thể như: Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng; huy động lực lượng vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn làm đường bê tông nội đồng, nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân; đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng; cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch; xóa nhà tạm, nhà dột nát; tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm; chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp; xây dựng công trình vệ sinh bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường, xây dựng chuồng gia súc xa nhà; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khu vực thành thị thực hiện nghiêm túc việc không lấn chiếm lề đường, lòng đường, vỉa hè…

Theo đánh giá của đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, công tác dân vận của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang của Tuyên Quang trong những năm qua đã thực sự đi vào cuộc sống, được đồng bào các dân tộc đồng tình hưởng ứng tham gia.  Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục