MTTQ tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

TQĐT - Để tham gia xây dựng chính quyền, căn cứ vào chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2018, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình, kế hoạch để tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh tham gia hoạt động tình nguyện làm khuôn viên
tại xã Phú Lâm (Yên Sơn).

Điển hình là đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; chú trọng lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, các phong trào, cuộc vận động, đề án vào các nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

Đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì xây dựng Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2018. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia phản biện 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và chủ trì tổ chức một hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến vào 9 chương trình, kế hoạch dự thảo của các ngành liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ Mặt trận và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Qua đó, kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và cơ bản được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu.

Cụ thể như đối với hoạt động phản biện về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đại diện các hội đồng thành viên của mặt trận và lãnh đạo MTTQ một số địa phương đã đề nghị ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí thay cho việc tỉnh chỉ bảo đảm 50% kinh phí như dự thảo. Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về quy định mức chi chung cho MTTQ cấp xã, trong khi có xã nhiều thôn bản, có xã lại ít thôn bản. Đồng thời, cần bổ sung thêm các quy định của trung ương để làm rõ thêm căn cứ cho nghị quyết... Những ý kiến phản biện đã được cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa và đã được HĐND tỉnh khóa XVIII thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ sáu vừa diễn ra. 

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia cùng đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam Công an tỉnh. Qua kiểm sát cho thấy, chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng nâng lên; việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình kiểm sát, còn một số vi phạm, thiếu sót trong công tác thiết lập, quản lý hồ sơ, sổ sách tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù. Đoàn đã kiến nghị lãnh đạo Trại Tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo khắc phục những thiếu sót, vi phạm.

Các hoạt động “Vì người nghèo” được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh triển khai tích cực với những cách làm, bước đi cụ thể. Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh chi hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng cho 121 hộ nghèo tại các xã về đích xây dựng nông thôn mới năm 2018 làm nhà ở mới, sửa chữa nhà thuộc các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Yên Sơn, Sơn Dương. Cùng với đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thăm hỏi, tặng 48.677 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với số tiền trị giá 16,161 tỷ đồng; phối hợp tổ chức cứu trợ 756.600 kg gạo đột xuất của Chính phủ cho 50.440 nhân khẩu trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán và lúc giáp hạt.

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ tỉnh và tổ chức thành viên đã thiết thực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh - xã hội.                 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục