Chi bộ Đồng Cọ nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên

- Trong Di chúc, Bác Hồ căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Thực hiện lời dạy của Người, Chi bộ thôn Đồng Cọ, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên thôn Đồng Cọ tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng bờ rào,
 chỉnh trang khuôn viên nhà ở.

Chi bộ thôn Đồng Cọ hiện có 27 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ xã giao, Ban chi ủy chi bộ luôn phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chi bộ chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đơn cử như việc xóa hộ nghèo trong thôn, chi ủy đã thống nhất giao nhiệm vụ mỗi đồng chí chi ủy viên phụ trách từ 2/3 hộ nghèo. Từ sự giúp đỡ, quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyên nhân nghèo, các đồng chí chi ủy viên đã kịp thời giúp đỡ nhiều hộ khó khăn, hộ nghèo thoát nghèo. Bình quân mỗi năm, thôn giảm 2 - 3 hộ nghèo, hiện thôn chỉ còn 7 hộ nghèo. 

Đồng chí Hà Hồng Tường, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Cọ cho biết: thôn Đồng Cọ có 53 hộ dân, 99% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dân trong thôn chủ yếu phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, đời sống rất khó khăn. Để xây dựng được nhà văn hóa thôn theo kế hoạch, Chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những cán bộ, đảng viên đóng tiền trước, còn nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn được chia đóng nhiều đợt. Sau 4 đợt, bà con đã đóng góp gần 100 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ được thể hiện toàn diện tất cả các mặt như xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa… Trong 3 năm, thôn đã triển khai: Bê tông hóa được hơn 1.200 m đường lên thôn, liên cụm, nội đồng; xây dựng nhà văn hóa; lắp đặt 2 tuyến đường điện chiếu sáng dài hơn 1.400 m; vận động nhân dân thực hiện 3 công trình vệ sinh đạt trên 70%... Đây cũng là thôn được xã Nhân Lý chọn làm mô hình điểm xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí Hoàng Văn Tùng, Bí thư Chi bộ Đồng Cọ khẳng định: Thành công lớn nhất của Chi bộ thôn trong những năm qua là đã xây dựng được sự đoàn kết thống nhất, gắn bó trong chi bộ, tạo sự thống nhất giữa chi bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội và người dân. Bên cạnh đó, chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra nghị quyết đúng đắn, hợp lòng dân. Vì vậy, khi thực hiện nhiệm vụ đã huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó, luôn phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong tất cả các hoạt động của thôn… Qua đó, tạo được niềm tin, sự đoàn kết trong chi bộ cũng như trong nhân dân, tạo động lực, thúc đẩy các phong trào phát triển.  

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục