Tiếng việt | English

Công ty Điện lực Tuyên Quang Tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

- Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang nghiêm túc tự phê bình và phê bình, qua đó khắc phục những hạn chế, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Công nhân Điện lực Hàm Yên kiểm tra thiết bị đường dây 35 KV xã Thái Hòa (Hàm Yên). Ảnh: Thùy Linh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang Phạm Văn Quang khẳng định, trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang luôn lấy học tập và làm theo Bác làm kim chỉ nam để khắc phục những hạn chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau nhiều cuộc họp tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đảng bộ Công ty Điện lực đã đặt ra mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm. Tất cả những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ đều vì mục tiêu này. 

Minh chứng rõ ràng nhất là chuyện cắt điện luân phiên thời điểm nắng nóng. Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Văn Quang cho biết, nhận thấy vấn đề nằm ở chỗ hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp, đơn vị đã tận dụng các nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện. Từ năm 2015 đến nay, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư trên 680 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp và xây mới hạ tầng lưới điện. Hiện nay, đơn vị đang quản lý, vận hành 1.987,42 km đường dây trung thế và trên 4.212 km đường dây hạ thế, 1.133 trạm biến áp, 68 trạm cắt, 6 trạm 110 kVA, trong đó riêng giai đoạn 2015 đến nay đã đầu tư mới 334 trạm biến áp với tổng công suất trên 140 nghìn kVA. Giai đoạn này, đơn vị cũng xây dựng và đưa vào vận hành thêm 3 trạm biến áp 110 KV tại Khu Công nghiệp Long Bình An, Gò Trẩu (TP Tuyên Quang) và Hàm Yên. Đến nay, Tuyên Quang đã có 8 trạm biến áp 110 KV đảm bảo đủ nguồn cho phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở quy hoạch phát triển hệ thống lưới điện, công ty đã đầu tư, sửa chữa cải tạo lưới điện đảm bảo tiêu chí về điện cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã đầu tư trên 100 tỷ đồng cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới, như Năng Khả (Na Hang) 23 tỷ đồng, Thượng Lâm (Lâm Bình) 12 tỷ đồng, Kim Bình (Chiêm Hóa) 12 tỷ đồng, Mỹ Bằng (Yên Sơn) 11 tỷ đồng… 

Từ năm 2009 thực hiện chủ trương của Chính phủ, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tiếp nhận hệ thống lưới điện nông thôn của 114 xã và bán điện trực tiếp tới các hộ nông thôn. Số hộ dân nông thôn có điện cũng liên tục tăng, nếu như năm 2015, tổng số hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia là 174.350 hộ, thì đến giữa năm 2019 tăng lên 191.967 hộ, đạt tỷ lệ 98,52%; số xã đạt tiêu chí về điện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là  tăng từ 10 xã năm 2015 lên 66 xã giữa năm 2019.  

Sau kiểm điểm, tự phê bình, nhận thấy những hạn chế của ngành điện một phần xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo công đoàn phát động phong trào cán bộ, công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Từ những cuộc phát động, những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ ngành điện được phát huy tối đa. Như anh Nguyễn Huy Toàn, Trưởng Phòng Điều độ với những giải pháp thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, giảm sự cố lưới điện trên địa bàn tỉnh; sáng kiến lắp đặt mới cầu dao 35 kV trên lộ 371 A40 đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại khu vực suối khoáng Mỹ Lâm (Yên Sơn); hay anh Đỗ Trường Giang, Điện lực Sơn Dương với sáng kiến sử dụng thiết bị ghi hình trên cao (Flycam) áp dụng vào vận hành lưới điện… 

Với mỗi cán bộ, công nhân ngành điện, những lời dạy của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình là động lực để họ khắc phục hạn chế, nỗ lực hết mình đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện năng và các dịch vụ tiện ích khác cho mọi đối tượng khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.  

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục