Đoàn kết theo di chúc của Bác

- Thực hiện di chúc của Bác về đại đoàn kết dân tộc, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Thượng Lâm (Lâm Bình) đã tăng cường tập hợp, vận động nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ông Quan Văn Sách, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm
(Lâm Bình) nắm tình hình phát triển kinh tế của người dân trong thôn.

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Lâm cho biết, phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng dẫn nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân tham gia tích cực vào duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Từ năm 2014 đến nay, MTTQ đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và nhân dân huy động hơn chục nghìn ngày công để nâng cấp và xây dựng 14 nhà văn hóa; thực hiện được hơn 35,5 km kênh mương nội đồng và 18,78 km đường bê tông nông thôn.

Không chỉ đoàn kết tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, MTTQ xã còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, vận động nhân dân giúp đỡ hộ nghèo vươn lên bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, năm 2018 từ nguồn Quỹ vì người nghèo cấp trên hỗ trợ, xã đã vận động nhân đóng góp thêm ngày công hỗ trợ 4 hộ nghèo làm nhà mới với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương đã phát huy các chương trình, dự án để giúp đỡ người dân phát triển kinh tế. Cụ thể như Hội Nông dân xã triển khai hỗ trợ từ các dự án cho 265 hộ phát triển chăn nuôi, tín chấp cho hội viên vay vốn trên 29 tỷ đồng phát triển sản xuất. Hội LHPN xã duy trì quỹ hội được trên 50 triệu đồng luân chuyển cho các hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất…

Ông Quan Văn Sách, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Bản Chợ cho biết: Thực hiện di chúc của Bác về đại đoàn kết dân tộc, Chi bộ và Ban công tác mặt trận thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tình làng, nghĩa xóm. Ở Bản chợ, gia đình nào có ma chay hay cưới xin, thôn đều phân công các hộ đến giúp đỡ. Những hộ nghèo, hộ neo đơn đến mùa vụ không thu hoạch kịp cũng được bà con trong thôn giúp đỡ để đảm bảo thời vụ. Với những việc làm giản đơn, nhưng đã nhân lên tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được phát huy.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Lâm Nguyễn Khánh Toàn chia sẻ: Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, MTTQ xã tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những nội dung cụ thể, thiết thực, nhằm góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa để mọi người dân có cuộc sống ấm no hơn.                                    

    Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục