Tiếng việt | English

Đổi thay từ học tập và làm theo Bác Hồ - Bài cuối: Chuyển biến tích cực

- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành trong tỉnh thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài 1: Lan tỏa sâu rộng

Giải quyết những việc nổi cộm

Trong quá trình thực hiện, ở nhiều đơn vị, nhiều địa phương đã xuất hiện những cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cơ quan hành chính nhà nước lựa chọn nội dung đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang cần được tập trung chỉ đạo. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua thực hiện cam kết, nhận thức về tư tưởng chính trị, lề lối tác phong công tác, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tính riêng trong 2 năm 2017 - 2018, toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 833 việc nổi cộm, cấp bách, trong đó cấp tỉnh 100 việc, cấp huyện 127 việc, cấp cơ sở 587 việc.  


Sở Tư pháp được đánh giá là đơn vị đi đầu của tỉnh trong việc cải cách TTHC từ thực hiện tốt Chỉ thị 05.
Trong ảnh: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Tư pháp giải quyết TTHC cho người dân.

Huyện Sơn Dương đăng ký nội dung làm theo lựa chọn việc cụ thể như: Phát triển đảng viên ở một số chi bộ lâu năm chưa kết nạp được đảng viên, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm và những vấn đề mới phát sinh tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, bổ sung và giải quyết xong 6 nội dung công việc cấp bách cần thực hiện; cấp cơ sở qua kiểm điểm xác định 15 việc cần khắc phục, giải quyết, đến nay đã khắc phục xong. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài như: Khu xử lý rác thải thị trấn Sơn Dương, Công trình Sân vận động huyện, chợ chiều Sơn Dương... 

Xã Bình Xa (Hàm Yên) từ nhiều năm nay không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Mỗi năm, Đảng ủy xã đề ra 2 việc trọng tâm cần giải quyết gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Đảng ủy xã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục tình trạng đảng viên học tập nghị quyết chưa nghiêm túc ở một số chi bộ cơ sở và vận động nhân dân ở 3 thôn chỉnh trang, giải tỏa hành lang giao thông, xây dựng tuyến đường sạch, đẹp, văn minh. Trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đảng bộ đã thực hiện đúng các quy định trong tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết để các chi bộ cơ sở căn cứ thực hiện và áp dụng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc tự giác giải tỏa hành lang, vận động gia đình, dòng họ giải tỏa hành lang. Đến nay, qua đánh giá, Đảng bộ xã Bình Xa đã hoàn thành hai nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá

Trên cơ sở những nội dung đột phá trong Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị xác định nhiệm vụ đột phá của mình gắn với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới công tác quản lý nhà nước, phong cách, tác phong công tác của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu và của từng cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai các nội dung đột phá là cơ sở để xem xét đánh giá thường xuyên và hàng năm vai trò tổ chức thực hiện của người đứng đầu và chất lượng hoạt động của mỗi tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội. 

Cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xác định là khâu đột phá trong cả giai đoạn. Do đó, đã được người đứng đầu các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Đến nay, tỉnh đã từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan cung ứng dịch vụ hành chính công tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ; công khai địa chỉ, số điện thoại để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống một cửa điện tử; triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và hiệu quả hơn, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách thủ tục hành chính, đã thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế mà tỉnh có lợi thế, tiềm năng. Hiện chỉ số CCHC của tỉnh đứng vị trí 19/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PCI đứng vị trí 34/63, thuộc nhóm các tỉnh đạt khá; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Nông Văn Báo, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Nông cho biết, nhiều chi bộ nhận thấy chất lượng sinh hoạt chưa cao, sau khi được quán triệt Chỉ thị 05 đã đăng ký  trước đây nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở các thôn không chỉ bài bản mà còn luôn được làm mới về nội dung bằng nhiều nghị quyết sát thực như tập trung vào thực hiện các giải pháp giảm nghèo, dựng kênh mương, bê tông nội đồng, nhà văn hóa…


Các tổ chức đoàn nhận Cờ lưu niệm tại Hội trại có chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”
​ do huyện Sơn Dương tổ chức tại Tân Trào.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu trên mọi lĩnh vực của đời sống. Nhiều chi bộ đã có những cách làm hay trong việc lãnh đạo, vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế… Với tinh thần “miệng nói, tay làm”, những cán bộ, đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong học tập, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị, toàn tỉnh đã có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng. Nhiều chi bộ ở những thôn thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh học tập và làm theo Bác đã lãnh đạo nhân dân vươn lên thay đổi đời sống. Điển hình như Chi bộ thôn Pắc Củng, xã Thượng Nông (Na Hang) lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế từ thiếu ăn đến nay đã đảm bảo lương thực, xây dựng được nhà văn hóa, bê tông hóa trên 2 km kênh mương. Có những gia đình đảng viên thi đua học tập làm theo Bác, điển hình như cặp vợ chồng đảng viên trẻ Lê Thanh Ngoan và Lê Thị Thìn thôn Làng Rèn 1, xã Hòa An. Hoặc tấm gương của ông Đặng Văn The, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, xã Thổ Bình (Lâm Bình) đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, vận động hàng chục hộ dân ở hai ven đường tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để Nhà nước thi công làm đường.

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy. Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nhiều địa phương đã đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu để cấp dưới và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân làm theo. Các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến địa phương đã tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được khoa học, chuyên nghiệp. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 được xác định là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục cụ thể hóa nội dung đột phá phù hợp, sát thực tế, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo và thiết thực; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết người đứng đầu cần nêu gương thực hiện Chỉ thị 05 nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục