Đưa Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu

- Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) được triển khai thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân và thu được kết quả cao. Giai đoạn 2015 - 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thực hiện toàn diện 4 mục tiêu của Cuộc vận động 50, góp phần đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã đưa Cuộc vận động 50 trở thành một nội dung chủ yếu trong phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về CVĐ bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú như thông qua sinh hoạt đơn vị, qua hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống bảng tin, gửi bài đăng báo, tạp chí... Cán bộ, chiến sỹ, nhân viên kỹ thuật đã nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả về 4 mục tiêu của cuộc vận động. Đó là quản lý tốt vũ khí, trang bị, kỹ thuật, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, mục tiêu bảo đảm an toàn, mục tiêu thực hành tiết kiệm. 


Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra
tình trạng kỹ thuật xe thiết giáp đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Xác định nội dung bảo đảm an toàn là một trong 4 mục tiêu quan trọng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo 50 trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật; an toàn kho tàng, an toàn trong huấn luyện, an toàn thông tin đồng thời tăng cường lãnh đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng nhiều biện pháp đồng bộ, kiên quyết. Trong quản lý khai thác, các đơn vị luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn, thực hiện đúng các quy trình, quy định, quy tắc, biện pháp làm việc; thường xuyên củng cố kiện toàn kế hoạch phòng chống cháy nổ; kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ đơn vị; bổ sung đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét; đồng thời tổ chức luyện tập thành thục các phương án... Hằng năm, 100% hệ thống chống sét nhà kho, nhà xe, công trình quân sự đều được kiểm tra, bảo đảm an toàn kho tàng trước mùa mưa bão.

Đại đội Kho vũ khí, đạn, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, sửa chữa vũ khí, đảm bảo kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo mệnh lệnh của cấp trên. Thượng úy Hoàng Hải Đảo, Đại đội trưởng Đại đội Kho vũ khí, đạn cho biết: thực hiện Cuộc vận động 50, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị duy trì thường xuyên chế độ kiểm tra, bảo dưỡng ở các kho quân khí; thực hiện nghiêm ngày, giờ kỹ thuật; công tác bảo quản, bảo dưỡng được chú trọng. Các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật luôn bảo đảm an toàn về các thông số kỹ thuật, chất lượng đảm bảo. Hệ thống các nhà kho cất giữ các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật của Đại đội Kho vũ khí, đạn đã được củng cố và xây dựng mở rộng. Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, kiểm nghiệm được thực hiện theo đúng quy định. Công tác quản lý vũ khí, trang bị, kỹ thuật luôn được củng cố, kiện toàn. 100% vũ khí, trang bị, kỹ thuật được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ, có lịch theo dõi và cập nhật các thông số kịp thời.

Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh là một trong những đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh quản lý số lượng lớn các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Do nhiều chủng loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật đã qua nhiều năm sử dụng, phụ tùng thay thế sửa chữa khan hiếm, nên mỗi khi làm công tác bảo dưỡng, bảo quản, cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn tận dụng mọi trang thiết bị sẵn có để gia công, phục hồi các chi tiết còn có thể sử dụng được. Đặc biệt, trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019 vừa qua, các xe thiết giáp của đơn vị được điều động tham gia đã hoạt động, hiệp đồng tốt với các lực lượng khác trong phần thực binh. Đại úy Dương Chính Trường, Đại đội trưởng, bày tỏ: “Để đảm bảo hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, đơn vị luôn thực hiện tốt chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tiến hành kiểm tra chặt chẽ tình trạng kỹ thuật vũ khí, trang bị, kỹ thuật trước, trong và sau khi huấn luyện. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tính chủ động, sáng tạo, đóng góp các sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ. Số lượng vũ khí, trang bị, kỹ thuật do đơn vị quản lý luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50, đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật được quản lý, kiện toàn tổ chức, biên chế, chặt chẽ chất lượng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Công  tác rà soát, phân loại, lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật hợp lý. Hiện tại, lực lượng cán bộ kỹ thuật đạt 81,2%, nhân viên đạt 100% so với biên chế. Trong 5 năm đã có 64 đồng chí dự thi tay nghề tại Quân khu và Bộ Quốc phòng, 100% đạt yêu cầu trở lên. 

Cuộc vận động 50 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, công tác kỹ thuật ngày càng đi vào nền nếp chính quy, chất lượng, an toàn, hiệu quả; bảo đảm an toàn bảo hộ lao động, an toàn thông tin và không xảy ra mất an toàn. Trong giai đoạn mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục gắn thực hiện Cuộc vận động 50 với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và phong trào thi đua khác, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, phân cấp quản lý, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cán bộ, chiến sỹ trong quản lý con người, vũ khí, trang bị, kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục