Hồ Chi Minh với việc đấu tranh chống quan liêu

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng ta, sáng lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sớm thấy được mối nguy hại của tệ nạn quan liêu gắn với Nhà nước nên Người rất quan tâm đến việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu.

Theo Hồ Chí Minh, quan liêu là sự xa rời thực tế “không đi sâu đi sát phong trào, không nắm được tình hình cụ thể của ngành hoặc của địa phương mình, không gần gũi quần chúng và học hỏi kinh nghiệm của quần chúng. Thích ngồi bàn giấy hơn là đi xuống cơ sở để hiểu đúng thực tế, kiểm tra việc thi hành chính sách, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thích dùng mệnh lệnh hành chính hơn là kiên nhẫn giáo dục quần chúng một cách có lý, có tình”.

Hồ Chí Minh coi “bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội, của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, không mang súng mà nó nằm trong tổ chức của chúng ta để làm hỏng công việc của ta”. Người cho rằng, bệnh quan liêu là nguồn gốc, nguyên nhân, điều kiện phát sinh hàng loạt các sai phạm, tội lỗi khác. Vì vậy người khẳng định: Chống quan liêu là việc làm hết sức cấp bách.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh quan liêu, Hồ Chí Minh cho rằng là do lập trường của người cán bộ, đảng viên không kiên định, không chịu tu dưỡng, rèn luyện nên rơi vào chủ nghĩa cá nhân. Đây chính là nguồn gốc dẫn tới “Trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí...”. Bởi vậy để chống quan liêu Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, phải gần gũi nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng và nhân dân lên trên hết. Theo Người để phòng chống quan liêu phải biết dựa vào nhân dân “Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào quần chúng thì mới thành công”. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị. Để khắc phục được bệnh quan liêu mỗi tổ chức đảng, mỗi cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, việc gì cũng phải bàn với dân, có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình, sẵn sàng học hỏi nhân dân và nêu gương cần, kiệm, liêm, chính để nhân dân noi theo.                                 

   Hoàng Bách 

Tin cùng chuyên mục