Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ

- Ngày 7-10, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ” cho 600 cán bộ công đoàn, đoàn viên, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Hội nghị do GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện.

GS.TS Hoàng Chí Bảo và các đại biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề.

GS.TS Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ với cán bộ làm công tác công đoàn, đoàn viên, người lao động của tỉnh về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những mẩu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Bác trong quá trình hoạt động cách mạng và qua bản Di chúc của Người để lại đã thể hiện tư tưởng về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Qua buổi nói chuyện chuyên đề, giúp mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc về những hy sinh, cống hiến to lớn và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; khuyến khích cán bộ, hội viên tiếp tục phấn đấu vươn lên vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục