Tiếng việt | English

Hội thảo về tuổi trẻ làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Ngày 3-10, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng thế hệ trẻ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tìm hiểu những giá trị cốt lõi trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và  thảo luận về các nội dung: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ vừa hồng vừa chuyên; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên thông qua mặt trận văn hóa, tư tưởng; rèn luyện tác phong làm việc sâu sát cơ sở trong đoàn viên, thanh niên; Đoàn Thanh niên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay...

Hội thảo góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng hình mẫu đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục