Tiếng việt | English

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

- Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xác định, cuộc vận động là điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ đẩy mạnh thi đua rèn đức, luyện tài, kế thừa và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện Cuộc vận động, được các đơn vị đầu mối gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh. Cuộc vận động đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh. Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động, Bộ CHQS tỉnh không có cán bộ, đảng viên thoái thác nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. 


Cán bộ Ban CHQS huyện Yên Sơn cùng với chiến sỹ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 giúp nhân dân thôn Làng Hản, xã Kim Quan Làm đường bê tông nông thôn. 

Nội dung cuộc vận động được cụ thể hóa thành những chương trình hành động, việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên, quần chúng bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Các chỉ tiêu cuộc vận động được gắn vào nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hàng năm. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu; xây dựng và củng cố các lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; thực hiện công tác dân vận, giải quyết chế độ chính sách, hậu phương quân đội; đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ hoạt động của LLVT tỉnh. 

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo các tổ chức quần chúng, cá nhân, tập thể. Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh có phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, mô hình “Cán bộ đoàn viên, thanh niên không vi phạm kỷ luật, không hút thuốc lá”, “Ngôi nhà 100 đồng”. Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đoàn kết - sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Nuôi lợn đất”, “Tổ, nhóm tiết kiệm”. Phát huy tính cần cù, sáng tạo, đã có những cán bộ tích cực cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Tiêu biểu là Thượng úy Phan Việt Đông, Ban CHQS huyện Chiêm Hóa với sáng tạo “Sa bàn huấn luyện bếp Hoàng Cầm cấp 1”. Trung úy Hà Doãn Thưởng, Đại đội Kho Vũ khí đạn với sáng kiến “Giá bảo quản hỏa lực”. 

Trung úy Hà Doãn Thưởng, Đại đội Kho Vũ khí đạn bày tỏ, cuộc vận động là dịp để bản thân anh được khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu, củng cố thêm niềm tin vào Đảng, Quân đội và nỗ lực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực vượt khó, tìm tòi cải tiến kỹ thuật quân sự, phục vụ tốt hơn nữa cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thiếu tá Phạm Lệ Thanh, Chủ tịch Hội LHPN Bộ CHQS tỉnh cho biết, thực hiện cuộc vận động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá, 55/55 hội viên đạt tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đoàn kết - sáng tạo - hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động, trong giai đoạn tiếp theo, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xác định, gắn thực hiện cuộc vận động với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phong trào thi đua Quyết thắng, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động và Chỉ thị 05.             

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục